مجموعه راهنمای پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (تمام فرم ها)

تاریخ ایجاد :

بهزیستی,بهزیستی روانشناختی,بهزیستی روانشناختی ریف,ریف,بهزیستی ریف,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف فرم بلند 84 سوالی,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 54 سوالی,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 28 سوالی,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 18 سوالی,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف همه ی فرم ها (84-54-28-18),راهنمای نمره گذاری و تفسیر بهزیستی روانشناختی ریف
بهزیستی,بهزیستی روانشناختی,بهزیستی روانشناختی ریف,ریف,بهزیستی ریف,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف فرم بلند 84 سوالی,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 54 سوالی,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 28 سوالی,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف 18 سوالی,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف فرم کوتاه,پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف همه ی فرم ها (84-54-28-18),راهنمای نمره گذاری و تفسیر بهزیستی روانشناختی ریف

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 1 مگابایت

📄 تعداد فایل : 8

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : فرم بلند 84 سوالی - فرم 54 سوالی - فرم 28 سوالی - فرم کوتاه 18 سوالی

📄 تعداد گزینه ها : 6 - 4

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

20,000 تومان

این مجموعه شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (فرم بلند 84 سوالی) (6 گزینه ای)

2- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (فرم 54 سوالی) (6 گزینه ای)

3- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (فرم 28 سوالی) (4 گزینه ای)

4- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (فرم کوتاه 18 سوالی) (6 گزینه ای)

5- ارائه شده به صورت PDF و WORD

6- چندین مقاله فارسی

 

هدف : ارزیابی و بررسی بهزیستی روان شناختی از ابعاد مختلف (استقلال، تسلط بر محیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی، پذیرش خود)

 

 پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف (1989) 84 سوالی 

این مقیاس در سال 1989 توسط کارول ریف ساخته شده است. این آزمون 84 سؤال و 6 عامل را در بر می‌گیرد. شرکت­ کنندگان در مقیاسی 6 درجه‌ای (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) به سئوالات پاسخ می‌دهند. چهل و هفت سؤال، مستقیم و سی و هفت سؤال به صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند. ریف برای بررسی روایی ابزار و سنجش رابطۀ آن با سنجه‌هایی که صفات شخصیتی را می‌سنجیدند، و در ضمن شاخص بهزیستی روانشناختی نیز به شمار می‌رفتند، از سنجه­هایی مانند مقیاس تعادل عاطفی برادبورن (1969)، رضایت زندگی نیوگارتن (1965)و حرمت خود روزنبرگ (1965) استفاده کرد.

این آزمون از 6 خرده مقیاس تشکیل شده است : خرده مقیاس رضایت از زندگی که متشکل از 19 سئوال است، خرده مقیاس معنویت که دارای 13 سئوال است، خرده مقیاس شادی و خوش بینی که 19 سئوال از پرسشنامه را به خود اختصاص داده است، خرده مقیاس رشد و بالندگی فردی که شامل 8 سئوال است. خرده مقیاس ارتباط مثبت با دیگران که متشکل از 8 سئوال است وبالاخره خرده مقیاس خود، پیروی از 10 سئوال را شامل می شود.

 

 پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف (۲۰۰۲) ۵۴ سوالی 

Ryff Scales of Psychological Well-Being 2002

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی توسط ریف (۲۰۰۲) به منظور سنجش بهزیستی روانشناختی افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای ۵۴ سوال و شامل ۶ مولفه خودمختاری، تسلط برمحیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی و پذیرش خود می باشد و بر اساس طیف شش گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (من راه های تازه ای برای انجام دادن کارهایم نمی خواهم، زندگی من به همین روش فعلی مطلوب است.) به سنجش بهزیستی روانشناختی افراد می پردازد.

 

 

 پرسشنامه استاندارد بهزیستی روانشناختی ریف (1988) 28 سوالی 

Psychological Well-being Questionnaire 28 items

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی در سال (1988) توسط ریف برای سنجش بهزیستی روانشناختی افراد طراحی و تدوین شده است. این پرسشنامه دارای 28 سوال  و 6 مولفه می باشد و بر اساس طیف پنج گزینه ای لیکرت با سوالاتی مانند (آیا از یک ماه گذشته تا به امروز کاملاً احساس کرده اید که خوب و سالم هستید؟) به سنجش بهزیستی روانشناختی می پردازد.

 

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

در این تحقیق منظور از بهزیستی روانشناختی نمره ای است که پاسخ دهندگان به سوالات 28 گویه ای پرسشنامه بهزیستی روانشناختی می دهند.

 

مولفه های پرسشنامه و پرسشنامه

پذیرش خود

روابط مثبت با دیگران

خودمختاری یا استقلال

تسلط بر محیط

زندگی هدفمند

رشد فردی

 

 پرسشنامه ی بهزیستی روان شناختی ریف (فرم کوتاه 18 سوالی) 

فرم کوتاه مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف 18 گویه دارد. نمره گذاری مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف بر اساس طیف لیکرت شش درجه ­ای از 1 (کاملاً مخالفم) تا 6 (کاملاً موافقم) می باشد. این مقیاس دارای 6 مؤلفه و برای هر مولفه 3 سوال در نظر گرفته شده و دارای یک نمره کل  می باشد. در این مقیاس، سوالات (داخل فایل) به صورت معکوس نمره گذاری می شود و بقیه سوالات به صورت مستقیم نمره گذاری می شوند. در این مقیاس هر چه فرد نمره بالاتری بگیرد، بیانگر بهزیستی روانشناختی بالاتر می باشد.

مولفه ها و خرده مقیاس های مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف- فرم کوتاه 18 سوالی

 

فرم 18 سوالی مقیاس بهزیستی روان شناختی ریف (Psychological Well being Scale) یک متغیر چند بعدی است و شامل 6 مولفه می باشد :

1- پذیرش خود (Self Acceptance): یعنی نگرش مثبت نسبت به خود و پذیرش جنبه های مختلف خود مانند ویژگی های خوب و بد و احساس مثبت درباره زندگی گذشته

2- روابط مثبت با دیگران (Positive relationships with others): احساس رضایت و صمیمیت از رابطه با دیگران و درک اهمیت این وابستگی ها

3- خودمختاری یا استقلال (Autonomy): احساس استقلال و اثر گذاری در رویدادهای زندگی و نقش فعال در رفتارها

4- تسلط بر محیط (Environmental mastery): حس تسلط بر محیط ، کنترل فعالیت های بیرونی و بهره گیری موثر از فرصت های پیرامون

5- زندگی هدفمند (Purpose in Life): هدف در زندگی و باور به اینکه زندگی حال و گذشته ی او معنا دار است

6- رشد فردی (Personal growth): احساس رشد مداوم و دستیابی به تجربه های نو به عنوان یک موجود دارای استعداد های بالقوه است.