فایل اکسل 23 پرسشنامه روانشناسی با تفسیر و رسم نمودار

تاریخ ایجاد :

فایل اکسل پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو 240 سوالی - NEO PI-R, فایل اکسل پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا فرم بلند 370 سوالی MMPI-2,فایل اکسل شخصیت شناسی مایرز - بریگز MBTI فرم 60 سوالی,فایل اکسل پرسشنامه شخصیتی آیزنک فرم 57 سوالی - EPQ, فایل اکسل پرسشنامه چک لیست علائم روانی SCL 90, فایل اکسل هوش هیجانی بار - آن فرم 90 سوالی - EQI, فایل اکسل هوش هیجانی فرم 28 سوالی, فایل اکسل پرسشنامه هوش اخلاقی 40 سوالی, فایل اکسل پرسشنامه هوش فرهنگی 20 سوالی,فایل اکسل پرسشنامه هوش معنوی جامع 83 سوالی,فایل اکسل پرسشنامه مدیریت تعارض 30 سوالی,فایل اکسل پرسشنامه خود کارآمدی عمومی 10 سوالی,فایل اکسل پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز 100 سوالی - IBQ,فایل اکسل پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی 35 سوالی,فایل اکسل پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی - GHQ-28,فایل اکسل پرسشنامه افسردگی - اضطراب - استرس 42 سوالی - DASS-42,فایل اکسل پرسشنامه سنجش سطوح نیاز 60 سوالی, فایل اکسل پرسشنامه خلاقیت دکتر عابدی 60 سوالی - CSI-4, فایل اکسل پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش 25 سوالی - BOT,فایل اکسل فرسودگی شغلی 18 سوالی,فایل اکسل سبک تفکر 104 سوالی,فایل اکسل رغبت سنج شغلی تحصیلی هالند - RIASEC,فایل اکسل استرس شغلی کارکنان شرکت ملی مس ایران 35 سوالی

📄 فرمت فایل : EXCEL

📥 حجم فایل : 632 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 23

📊 تفسیر و رسم نمودار : دارد

10,000 تومان

  23 پرسشنامه روانشناسی با فرمت اکسل با قابلیت تفسیر و رسم نمودار  

 اکسل های موجود :

1- فایل اکسل پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو 240 سوالی - NEO PI-R

2- فایل اکسل پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا فرم بلند 370 سوالی MMPI-2

3- فایل اکسل شخصیت شناسی مایرز - بریگز MBTI فرم 60 سوالی

4- فایل اکسل پرسشنامه شخصیتی آیزنک فرم 57 سوالی - EPQ

5- فایل اکسل پرسشنامه چک لیست علائم روانی SCL 90

6- فایل اکسل هوش هیجانی بار - آن فرم 90 سوالی - EQI

7- فایل اکسل هوش هیجانی فرم 28 سوالی

8- فایل اکسل پرسشنامه هوش اخلاقی 40 سوالی

9- فایل اکسل پرسشنامه هوش فرهنگی 20 سوالی

10- فایل اکسل پرسشنامه هوش معنوی جامع 83 سوالی

11- فایل اکسل پرسشنامه مدیریت تعارض 30 سوالی

12- فایل اکسل پرسشنامه خود کارآمدی عمومی 10 سوالی

13- فایل اکسل پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز 100 سوالی - IBQ

14- فایل اکسل پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی 35 سوالی

15- فایل اکسل پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی - GHQ-28

16- فایل اکسل پرسشنامه افسردگی - اضطراب - استرس 42 سوالی - DASS-42

17- فایل اکسل پرسشنامه سنجش سطوح نیاز 60 سوالی

18- فایل اکسل پرسشنامه خلاقیت دکتر عابدی 60 سوالی - CSI-4

19- فایل اکسل پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش 25 سوالی - BOT

20- فایل اکسل فرسودگی شغلی 18 سوالی

21- فایل اکسل سبک تفکر 104 سوالی

22- فایل اکسل رغبت سنج شغلی تحصیلی هالند - RIASEC

23- فایل اکسل استرس شغلی کارکنان شرکت ملی مس ایران 35 سوالی

 

تمام فایل ها اکسل میباشد و قابلیت ویرایش دارند. شما میتوانید روی گوشی خود نیز با برنامه اکسل اجرا نمایید.

تمامی پرسشنامه ها با تفسیر و رسم نمودار میباشند.