فایل اکسل 23 پرسشنامه روانشناسی با تفسیر و رسم نمودار

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 
فایل اکسل پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو 240 سوالی - NEO PI-R, فایل اکسل پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا فرم بلند 370 سوالی MMPI-2,فایل اکسل شخصیت شناسی مایرز - بریگز MBTI فرم 60 سوالی,فایل اکسل پرسشنامه شخصیتی آیزنک فرم 57 سوالی - EPQ, فایل اکسل پرسشنامه چک لیست علائم روانی SCL 90, فایل اکسل هوش هیجانی بار - آن فرم 90 سوالی - EQI, فایل اکسل هوش هیجانی فرم 28 سوالی, فایل اکسل پرسشنامه هوش اخلاقی 40 سوالی, فایل اکسل پرسشنامه هوش فرهنگی 20 سوالی,فایل اکسل پرسشنامه هوش معنوی جامع 83 سوالی,فایل اکسل پرسشنامه مدیریت تعارض 30 سوالی,فایل اکسل پرسشنامه خود کارآمدی عمومی 10 سوالی,فایل اکسل پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز 100 سوالی - IBQ,فایل اکسل پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی 35 سوالی,فایل اکسل پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی - GHQ-28,فایل اکسل پرسشنامه افسردگی - اضطراب - استرس 42 سوالی - DASS-42,فایل اکسل پرسشنامه سنجش سطوح نیاز 60 سوالی, فایل اکسل پرسشنامه خلاقیت دکتر عابدی 60 سوالی - CSI-4, فایل اکسل پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش 25 سوالی - BOT,فایل اکسل فرسودگی شغلی 18 سوالی,فایل اکسل سبک تفکر 104 سوالی,فایل اکسل رغبت سنج شغلی تحصیلی هالند - RIASEC,فایل اکسل استرس شغلی کارکنان شرکت ملی مس ایران 35 سوالی

📄 فرمت فایل : EXCEL

📥 حجم فایل : 632 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 23

📝 تفسیر و رسم نمودار : دارند

9500تومان

 

 

23 پرسشنامه روانشناسی با فرمت اکسل با قابلیت تفسیر و رسم نمودار

 

اکسل های موجود :

1- فایل اکسل پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو 240 سوالی - NEO PI-R

2- فایل اکسل پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا فرم بلند 370 سوالی MMPI-2

3- فایل اکسل شخصیت شناسی مایرز - بریگز MBTI فرم 60 سوالی

4- فایل اکسل پرسشنامه شخصیتی آیزنک فرم 57 سوالی - EPQ

5- فایل اکسل پرسشنامه چک لیست علائم روانی SCL 90

6- فایل اکسل هوش هیجانی بار - آن فرم 90 سوالی - EQI

7- فایل اکسل هوش هیجانی فرم 28 سوالی

8- فایل اکسل پرسشنامه هوش اخلاقی 40 سوالی

9- فایل اکسل پرسشنامه هوش فرهنگی 20 سوالی

10- فایل اکسل پرسشنامه هوش معنوی جامع 83 سوالی

11- فایل اکسل پرسشنامه مدیریت تعارض 30 سوالی

12- فایل اکسل پرسشنامه خود کارآمدی عمومی 10 سوالی

13- فایل اکسل پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز 100 سوالی - IBQ

14- فایل اکسل پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی 35 سوالی

15- فایل اکسل پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی - GHQ-28

16- فایل اکسل پرسشنامه افسردگی - اضطراب - استرس 42 سوالی - DASS-42

17- فایل اکسل پرسشنامه سنجش سطوح نیاز 60 سوالی

18- فایل اکسل پرسشنامه خلاقیت دکتر عابدی 60 سوالی - CSI-4

19- فایل اکسل پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش 25 سوالی - BOT

20- فایل اکسل فرسودگی شغلی 18 سوالی

21- فایل اکسل سبک تفکر 104 سوالی

22- فایل اکسل رغبت سنج شغلی تحصیلی هالند - RIASEC

23- فایل اکسل استرس شغلی کارکنان شرکت ملی مس ایران 35 سوالی

 

تمام فایل ها اکسل میباشد و قابلیت ویرایش دارند. شما میتوانید روی گوشی خود نیز با برنامه اکسل اجرا نمایید.

 تمامی پرسشنامه ها با تفسیر و رسم نمودار میباشند.

 

 

فایل اکسل پرسشنامه   فایل اکسل پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو 240 سوالی   فایل اکسل پرسشنامه شخصیت پنج عاملی نئو   فایل اکسل پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا   فایل اکسل پرسشنامه شخصیت چند وجهی مینه سوتا فرم بلند 370 سوالی MMPI-2   فایل اکسل شخصیت شناسی مایرز - بریگز   فایل اکسل شخصیت شناسی مایرز - بریگز MBTI   فایل اکسل پرسشنامه شخصیتی آیزنک   فایل اکسل پرسشنامه چک لیست علائم روانی SCL 90   فایل اکسل هوش هیجانی بار - آن   فایل اکسل هوش هیجانی بار - آن فرم 90 سوالی - EQI   فایل اکسل هوش هیجانی فرم 28 سوالی   فایل اکسل پرسشنامه هوش اخلاقی 40 سوالی   فایل اکسل پرسشنامه هوش فرهنگی 20 سوالی   فایل اکسل پرسشنامه هوش معنوی جامع 83 سوالی   فایل اکسل پرسشنامه مدیریت تعارض 30 سوالی   فایل اکسل پرسشنامه خود کارآمدی عمومی 10 سوالی   فایل اکسل پرسشنامه باورهای غیر منطقی جونز 100 سوالی - IBQ   فایل اکسل پرسشنامه استرس شغلی بیمارستانی 35 سوالی   فایل اکسل پرسشنامه سلامت عمومی 28 سوالی - GHQ-28   فایل اکسل پرسشنامه افسردگی - اضطراب - استرس 42 سوالی - DASS-42   فایل اکسل پرسشنامه سنجش سطوح نیاز 60 سوالی   فایل اکسل پرسشنامه خلاقیت دکتر عابدی 60 سوالی - CSI-4   فایل اکسل پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش 25 سوالی - BOT   فایل اکسل فرسودگی شغلی 18 سوالی   فایل اکسل سبک تفکر 104 سوالی   فایل اکسل رغبت سنج شغلی تحصیلی هالند - RIASEC   فایل اکسل استرس شغلی کارکنان شرکت ملی مس ایران 35 سوالی   23 پرسشنامه روانشناسی با فرمت اکسل  

مجوزها

logo-samandehi

No Internet Connection