راهنمای چک لیست مشکلات رفتاری کودکان (6-18) - آخنباخ (CBCL)

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه آشنباخ,آشنباخ,آخنباخ,پرسشنامه آخنباخ,فهرست مشکلات رفتاری کودکان (آخنباخ)
پرسشنامه آشنباخ,آشنباخ,آخنباخ,پرسشنامه آخنباخ,فهرست مشکلات رفتاری کودکان (آخنباخ)

📄 فرمت فایل : PDF

📥 حجم فایل : 2.5 مگابایت

📄 تعداد فایل : 4

📝 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 113

📄 تعداد گزینه ها : 3

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

5,000 تومان

 

 معرفی پرسشنامه : 

پرسشنامه چک لیست مشکلات رفتاری کودکان (6-18) - آشنباخ (آخنباخ) (CBCL)

پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک ، مشکلات کودکان و نوجوانان را در هشت عامل اضطراب/ افسردگی، انزوا/ افسردگی، شکایت‌های جسمانی، مشکلات اجتماعی، مشکلات تفکر، مشکلات توجه، نادیده گرفتن قواعد و رفتار پرخاشگرانه ارزیابی می‌کند.

پرسشنامه سیاهه رفتاری کودک ۱۱۳ سؤال در رابطه با انواع حالات رفتاری کودکان دارد. پاسخ به سؤالات این پرسشنامه به صورت لیکرت ۳ گزینه‌ای از ۰ تا ۲ است.

 

این مجموعه شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری چک لیست مشکلات رفتاری کودکان (6-18) - آشنباخ (CBCL)

2- روایی و پایایی

3- مقاله بیس

4- منبع