راهنمای پرسشنامه 4 عاملی عدالت سازمانی

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه روانشناسی,پرسشنامه چهار عاملی,پرسشنامه چهار عاملی سازمانی,چهار عاملی عدالت سازمانی,پرسشنامه چهار عاملی سازمانی با نمره گذاری و تفسیر,سنجش میزان عدالت سازمانی و ابعاد آن

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 550 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 20

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

3,500 تومان

پرسشنامه چهار عاملی عدالت سازمانی دارای 20 سوال بوده و هدف آن سنجش میزان عدالت سازمانی و ابعاد  توسط كالكوئیت (2001) ساخته شده است. این پرسشنامه در سال 1390 توسط شیخ شبانی و رجبی به فارسی ترجمه و اعتبار و روایی آن را در جامعه ایرانی مورد هنجار یابی قرار دادند. چهار عامل این پرسشنامه عبارتند از عدالت توزیعی، عدالت اطلاعاتی، عدالت رویه ای و عدالت بین فردی.