راهنمای پرسشنامه کفایت اجتماعی

تاریخ ایجاد :

آزمون کفایت اجتماعی,پرسشنامه کفایت اجتماعی فلنز 1990,کفایت اجتماعی,تفسیر آزمون کفایت اجتماعی
آزمون کفایت اجتماعی,پرسشنامه کفایت اجتماعی فلنز 1990,کفایت اجتماعی,تفسیر آزمون کفایت اجتماعی

📄 فرمت فایل : PDF

📥 حجم فایل : 8 مگابایت

📄 تعداد فایل : 8

📖 تعداد صفحات : 19

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 47

📄 تعداد گزینه ها : 7

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

3000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه کفایت اجتماعی فلنز 1990

Flener’s social competence questionnaire 1990

مدل چهار بعدی کفایت اجتماعی توسط فلنز و دیگران در سال 1990 پیشنهاد گردید. یکی از اهداف اصلی این مدل این است که مفهوم سازی نظام مندتری از کفایت اجتماعی و عناصر سازنده آن ارائه بدهد.

مدل چهار آمایه فراگیر از مهارت ها، توانایی ها و ظرفیت ها را پیشنهاد می کند که عناصر محوری کفایت اجتماعی را تشکیل می دهند.

 

این آمایه های مهارتی عبارتند از :

1- مهارت ها و توانایی شناختی

2- مهارت های رفتاری

3- کفایت های هیجانی

4- آمایه های انگیزشی و انتظار

 

 

این مجموعه شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه کفایت اجتماعی

2- نیمرخ آزمون کفایت اجتماعی

3- فرم های پرسشنامه و پاسخنامه

6- روایی و پایایی

7- منابع استفاده شده

9- بیس مقاله (4 مقاله فارسی)