راهنمای پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور (EPT)

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه تحصیلی,فام و تیلور,پرسشنامه فام و تیلور EPT

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 700 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 4

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 48

📄 تعداد گزینه ها : 5

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

5,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه عملکرد تحصیلی فام و تیلور

این پرسشنامه دارای ۴۸ سوال بوده و هدف آن ارزیابی عملکرد تحصیلی از حوزه های مختلف (خودکارآمدی، تاثیرات هیجانی، برنامه ریزی، فقدان کنترل پیامد، انگیزش) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت ۵ نقطه ای می باشد و در حوزه عملکرد تحصیلی برای جامعه ایران اعتباریابی شده است.

 

این مجموعه شامل :

1- راهنمای اجرا و نمره گذاری

2- روایی و پایایی

3- منابع

4- مقاله بیس