راهنمای پرسشنامه شخصیتی آیزنک فرم نوجوانان (نرم ایران)

تاریخ ایجاد :

آیزنک,پرسشنامه آیزنک,آزمون شخصیتی آیزنک,پرسشنامه شخصیتی آیزنک,آیزنک کودکان و نوجوانان,پرسشنامه شخصیتی آیزنک کودکان و نوجوانان,فرم نیمرخ روانی آیزنک,رسم نمودار شخصیتی آیزنک,کلیدهای آیزنک
آیزنک,پرسشنامه آیزنک,آزمون شخصیتی آیزنک,پرسشنامه شخصیتی آیزنک,آیزنک کودکان و نوجوانان,پرسشنامه شخصیتی آیزنک کودکان و نوجوانان,فرم نیمرخ روانی آیزنک,رسم نمودار شخصیتی آیزنک,کلیدهای آیزنک

📄 فرمت فایل : PDF - WORD - PNG

📥 حجم فایل : 3 مگابایت

📄 تعداد فایل : 9

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 80

📄 تعداد گزینه ها : 2

⁉️ تعداد زیر مقیاس : 4

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

25,000 تومان

این پرسشنامه دارای 80 سؤال درباره طرز رفتار، کردار و احساسات فرد است و شامل چهار مقیاس دروغ سنج، روان‌‌پریش‌گرایی، روان‌رنجوری و برونگرایی است. آزمون دارای روایی، پایایی و هنجار ایرانی است.

 

آیزنک از سال 1947 در ابتدا به دو عامل اساسی در سنجش شخصیت شامل روان آزرده گرایی و برون گرایی - درون گرایی توجه داشت. وی پس از تاکید بر دو بعد اولیه، بعد سومی را به انها افزود و آن را روان گسسته گرایی نام نهاد. این سه عامل، نظریه سه عاملی آیزنک در شخصیت را تشکیل می دهند.

 

به همراه یک نمونه اجرا و تفسیر

 

این مجموعه شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه شخصیتی آیزنک فرم نوجوانان

2- فرم خام پرسشنامه و پاسخنامه

3- فرم پروفایل جهت رسم نمودار و تفسیر پرسشنامه شخصیتی آیزنک فرم نوجوانان  (اولین بار در اینترنت) 

4- هنجار ایرانی

5- دارای 3 مقاله بیس

6- کلیدهای نمره گذاری

7- نمونه اجرا و تفسیر