راهنمای پرسشنامه خود تاب آوری كلاهنن

تاریخ ایجاد :

دانلود پرسشنامه خود تاب آوری, پرسشنامه خود تاب آوری, خودتاب آوری

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 250 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 14

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

3,500 تومان

 

این مقیاس اولین بار توسط كلاهنن (1996)  به شكل مقیاس خودگزارشی ارزیابی تاب آوری از عبارات پرسشنامه روانشناختی کالیفرنیا CPI اقتباس شده و روی نمونه ای از زوج های فارغ التحصیل شده کالیفرنیایی اجرا شد. که نتایچ آن با عبارات CPI همبستگی داشت. بعدها جک بلاك مقیاس ارزیابی خود تاب آوری را با اقتباس از عبارات پرسشنامه چند مرحله ای شخصیت مینه سوتا  MMPI2 (1951) و CPI طراحی نمود.

 

بالك و کرمن (1996) این مقیاس را به صورت مطالعه طولی روی گروهی از آزمودنی ها در دو نوبت یكبار در 18 سالگی و بار دوم در 23 سالگی آنها اجرا نمودند.

نیومن (2003) تاب‌آوری را فرایند یا توانایی انطباق دادن خود با چالش‌ها و تهدیدات و غلبه بر آن‌ها می‌داند. وی بیان می‌دارد که افراد و گروه‌های تاب آور، مجهز به مجموعه‌ای از ویژگی‌های مشترک هستند که آن‌ها را برای غلبه بر دگرگونی‌ها و فراز و نشیب‌های زندگی آماده می‌کند.