راهنمای پرسشنامه تمایلات همجنس گرایانه

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه همجنس گرایانه,پرسشنامه تشخیص همجنس گرایی,آزمون همجنس گرایی,تست همجنس گرایی,تمایلات همجنس گرایانه

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 400 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 16

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

 

8,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه تمایلات همجنس گرایانه

 

زندگی جنسی انسان دارای پنج لایه ی هویت جنسی  (آگاهی ما از مذکر یا مونث بودن)، گرایش جنسی (گرایش به زنان،مردان یا هر دو) ، ترجیح یا علاقه ی جنسی  (تیپ های اشخاص ، قسمت های بدن یا موقعیت هایی که موضوع خیال پردازی جنسی قرار می گیرند)، نقش جنسی  (ابراز آشکار هویت جنسی) و عملکرد جنسی  (فرد در موقعیت مناسب جنسی و در کنار یک فرد مناسب چه عملکردی از خود نشان می دهد) است (سلیگمن، روزنهان و والکر ، 2002، ترجمه ی رستمی و همکاران،1391 ، ج 2، ص 183-182).

برای بررسی روایی محتوی سوالات به سه متخصص روان شناس داده شد و مورد تایید قرار گرفت و به منظور سنجش روایی سازه ی پرسشنامه تمایلات هم جنس گرایانه از روش تحلیل مولفه های اصلی و چرخش مولفه ها از نوع ابلیمن (ابلمین مستقیم)، استفاده شد. بر اساس تحلیل های صورت گرفته، یک عامل برای پرسشنامه شناسایی و استخراج شد.

این محصول شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه تمایلات همجنس گرایانه به صورت PDF و WORD

2- دارای روایی و پایایی

3- رفرنس