راهنمای پرسشنامه باورهای مثبت نشخوار فکری (PBRS)

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه روانشناسی,پرسشنامه نشخوار,پرسشنامه نشخوار ذهنی,پرسشنامه باورهای مثبت نشخوار فکری,مقیاس باورهای مثبت نشخوار فکری PBRS,دانلود پرسشنامه نشخوار فکری با روش تفسیر و نمره گذاری,مبانی نظری باورهای مثبت نشخوار فکری

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 300 کیلوبایت

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 9

📖 مبانی نظری : دارد

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

3,500 تومان

مقیاس باورهای مثبت نشخوار فکری (PBRS) ابزاری 9 سوالی است که توسط پاباجورجیو و ولز (2001) با توجه به نظریه فراشناختی از نشخوار فکری، باورهای مثبت بیماران درباره نشخوار فکری را اندازه گیری می کند. پاسخگویی به سوالات به روش لیكرت از همیشه تا اصلا درجه بندی شده است.

 

لازم به ذكر به آزمودنی های میبایست ابتدا نشخوار فكری توضیح داده شود تا درك درستی از سوالات داشته باشند.

 

همسانی درونی این مقیاس (83/0) و روایی بازآزمایی آن نیز بالا (85/0) گزارش شده است. توضیحات تكمیلی روایی سازه، تحلیل عاملی، مقیاس همسانی درونی و ... داخل فایل موجود است.