راهنمای پرسشنامه انگیزه کاری معلمان

تاریخ ایجاد :

انگیزه کاری معلمان,انگیزه شغلی معلمان,پرسشنامه انگیزه کاری معلمان,پرسشنامه انگیزه شغلی معلمان
انگیزه کاری معلمان,انگیزه شغلی معلمان,پرسشنامه انگیزه کاری معلمان,پرسشنامه انگیزه شغلی معلمان

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 200 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📝 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 20

📄 تعداد گزینه ها : 5

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

این پرسشنامه در سال 1375 توسط جواد محمد آقا جری به منظور سنجش میزان انگیزه کاری معلمان تهیه شده است و شامل 20 سوال 5 گزینه ای با گزینه های (کاملا موافقم تا کاملا مخالفم) است.

سوالات این پرسشنامه بر اساس نظرات موجود در مورد انگیزه تهیه شده اند. به طور مثال در سوال "مدیر آموزشگاه بین همکاران تبعیض قایل نمی شود" بر اساس نظریه"جی استیسی آدامز" در صورتی فرد در محیط کار احساس رضایت می کند و در کارش انگیزه دارد که احساس نابرابری نکند، پس اگر فرد پاسخ کاملاً موافقم را انتخاب کند بیانگر آن است که در محیط کارش تبعیض اعمال نمی شود و در نتیجه انگیزه  به کار در او زیاد است.

 

این مجموعه شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون انگیزه کاری معلمان (1375)

2- روایی و پایایی

3- ارائه شده به صورت PDF و WORD

4- منبع