راهنمای پرسشنامه انگیزه انجام کار در کودکان + مبانی نظری

تاریخ ایجاد :

انگیزه کار در کودکان,پرسشنامه انگیزه کار در کودکان,پرسشنامه انگیزه انجام کار در کودکان (PVQ)
انگیزه کار در کودکان,پرسشنامه انگیزه کار در کودکان,پرسشنامه انگیزه انجام کار در کودکان (PVQ)

📄 فرمت فایل : PDF

📥 حجم فایل : 1 مگابایت

📄 تعداد فایل : 1

📖 تعداد صفحات : 70

📝 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

5,000 تومان

 

 معرفی پرسشنامه : 

پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان، یک ابزار ارزیابی مشاهده ای است که انگیزه در کودک را مورد بررسی قرار میدهد و بر پایه مدل "موهو" طراحی گردیده است. پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان بر اساس ضبط دقیق نحوه بروز واکنشهای کودک و همچنین اعمال و کارهای کودک در محیط بینشی نسبت به انگیزه های درونی وی فراهم می آورد .

پرسشنامه مذکور در مورد شیوه ایی که محیط موجب تقویت و ارتقاء یا تضعیف انگیزه ی انجام كار کودک میشود ، اطلاعاتی را ارائه می كند.

پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان را کاردرمانگران یا سایر متخصصین در حیطه انگیزه کودک میتوانند مورد استفاده قرار دهند. پرسشنامه انگیزه ی انجام كار در کودکان دارای یک معیار امتیازدهی است که شامل چهارده شاخص رفتاری و همچنین یک فرم ویژگیهای محیطی است.

 

این مجموعه شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه انگیزه انجام کار در کودکان

2- روایی و پایایی

3- مبانی نظری

4- منابع