راهنمای پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی کالیفرنیا (فرم تجدید نظر شده)

تاریخ ایجاد :

 پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی کالیفرنیا, پرسشنامه استاندارد سازگاری اجتماعی,سازگاری اجتماعی,پرسشنامه روانشناسی

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 224 کیلوبایت

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📖 تعداد صفحات : 8

📝 تعداد سوالات : 90

⁉️ تعداد مولفه ها : 5

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

15,000 تومان

 

این پرسشنامه که توسط کلارک و همکاران (۱۹۵۳، به نقل از آخوندی، 1379 - فرم تجدید نظر شده) که شامل 90 سوال است طراحی گردید.

 

تعریف مفهومی متغیر پرسشنامه

سازگاری اجتماعی: سازگاری اجتماعی عبارت است از رفتار مفید و مؤثر آدمی در تطبیق با محیط، به گونه‌ای كه تنها با تغییرات محیطی همرنگی نكرده و به پیروی ناهشیار از آن كفایت نمی‌كند، بلكه خود نیز می‌تواند در محیط تأثیر گذاشته و آن را به گونه‌ای متناسب تغییر بدهد (بارولو ، 2002، به نقل از پور سید و همکاران، 1389).

 

تعریف عملیاتی متغیر پرسشنامه

سازگاری اجتماعی: منظور از سازگاری اجتماعی در این پژوهش، نمراتی است كه مددجویان دختر با نقص بینایی در پیش آزمون-پس‌آزمون در نسخه تجدید نظر شده پرسشنامه سازگاری اجتماعی كالیفرنیا (1953)، قسمت 90 سوالی سازگاری اجتماعی كسب می‌كنند.

 

مولفه های پرسشنامه :

در زمینه سازگاری اجتماعی پنج زمینه مطرح می‌باشد كه عبارتند از: قالب‌های اجتماعی، مهارت‌های اجتماعی، علایق ضد اجتماعی، روابط مدرسه‌ای و روابط اجتماعی.