راهنمای پرسشنامه ادراک خویشتن (80 سوالی)

تاریخ ایجاد :

ادارک خویشتن,پرسشنامه اداک خویشتن 80 سوالی
ادارک خویشتن,پرسشنامه اداک خویشتن 80 سوالی

📄 فرمت فایل : PDF

📥 حجم فایل : 5 مگابایت

📄 تعداد فایل : 2

📖 تعداد صفحات : 6 - 5

📝 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 80

📄 تعداد گزینه ها : 2

💯 روایی و پایایی : دارد

5,000 تومان

 

 معرفی پرسشنامه : 

این پرسشنامه مشتمل بر 80 جمله است به هر سوال که در مورد شما صدق میکند پاسخ بلی دهید و در غیر اینصورت پاسخ خیر.

 

این مجموعه شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه ادراک خویشتن (80 سوالی)

2- روایی و پایایی

3- جداول نمره گذاری