راهنمای نمره گذاری و تفسیر هوش چندگانه گاردنر MIT + اکسل

تاریخ ایجاد :

هوش,حافظه,هوش و حافظه,هوش 8 گانه گاردنر,هوش گاردنر,آزمون هوش چندگانه گاردنر,راهنمای تفسیر هوش چندگانه گاردنر,پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر,دانلود پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر,هوش چندگانه گاردنر,کتاب هوش چندگانه گاردنر MIT,روش نمره گذاری و تفسیر هوش چندگانه گاردنر MIT,فایل اکسل هوش چندگانه گاردنر MIT
هوش,حافظه,هوش و حافظه,هوش 8 گانه گاردنر,هوش گاردنر,آزمون هوش چندگانه گاردنر,راهنمای تفسیر هوش چندگانه گاردنر,پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر,دانلود پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر,هوش چندگانه گاردنر,کتاب هوش چندگانه گاردنر MIT,روش نمره گذاری و تفسیر هوش چندگانه گاردنر MIT,فایل اکسل هوش چندگانه گاردنر MIT

📄 فرمت فایل : PDF - WORD - EXCEL

📥 حجم فایل : 1.5 مگابایت

📄 تعداد فایل : 6

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 80

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

15,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر MIT + فایل اکسل به همراه رسم نمودار

 

دارای فایل اکسل اختصاصی به همراه رسم نمودار

 

معرفی پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر :

آزمون هوش چندگانه گاردنر توسط رابرت پنوارن تهیه شده است و دارای 8 مولفه به ترتیب کلامی، منطقی - ریاضی، بینایی، موسیقیایی، بدنی - جنبشی، میان فردی، درون گرایی (درون فردی) و طبیعت گرایانه است. این آزمون 80 عبارت دارد که هر 10 عبارت یکی از انواع هوش مطرح شده توسط گاردنر را اندازه می گیرد. این آزمون در یک طیف لیکرت 5 درجه ای به صورت "خیلی کم = 1" ، "کم = 2" ، "متوسط= 3" ، "زیاد=4" ، "خیلی زیاد=5" در نظر گرفته شده است . برای هر مولفه هوش 10 عبارت مطرح شده و  مجموع امتیاز هر مولفه هوش 80 امتیاز و حداکثر 400 خواهد بود.

هوش 8 گانه گاردنر :

1- هوش زبانی - کلامی

2- هوش منطقی - ریاضی

3- هوش فضایی

4- هوش بدنی - جنبشی

5- هوش میان فردی 

6- هوش درون فردی

7- هوش موسیقیایی

8- هوش طبیعت گرا

 

این مجموعه شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر پرسشنامه هوش چندگانه گاردنر MIT (به صورت WORD و PDF)

2- دو مقاله بیس فارسی

4- مولفه ها

5- منابع