راهنمای مقیاس نگرش نسبت به سیگار کشیدن شور و همکاران (2000)

تاریخ ایجاد :

سیگار کشیدن,پرسشنامه سیگار کشیدن,آزمون سیگاری,نگرش به سیگار کشیدن,پرسشنامه نگرش به سیگار کشیدن
سیگار کشیدن,پرسشنامه سیگار کشیدن,آزمون سیگاری,نگرش به سیگار کشیدن,پرسشنامه نگرش به سیگار کشیدن

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 635 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 4

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 17

📄 تعداد گزینه ها : 5

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

6,000 تومان

 

این مقیاس جهت ارزیابی نگرش افراد نسبت به سیگار کشیدن از ابعاد مختلف (رابطه با فرد سیگاری،‌ محیط بدون دود و سالم، دیدگاه و محدودیت نسبت به قوانین سیگار کشیدن) میباشد.

 

مولفه های پرسشنامه :

این پرسشنامه دارای 4 بعد بوده كه در جدول زیر ابعاد و نیز شماره سوال مربوط به هر بعد ارائه گردیده است:

 

 

بعد

سوالات مربوطه

رابطه با فرد سیگاری

1، 2، 3، 4، 5، 6

محیط بدون دود و سالم

7، 8، 9، 10، 11

دیدگاه و محدودیت نسبت به قوانین سیگار كشیدن

11، 12، 13، 14، 15

عامل بدون نام

15، 16، 17

 

این مجموعه شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر مقیاس نگرش نسبت به سیگار کشیدن (شور و همکاران)

2- ارائه شده به صورت PDF و WORD

3- 2 مقاله بیس فارسی

4- منابع