راهنمای مقیاس نشخوار ذهنی - تامل

تاریخ ایجاد :

نشخوار ذهنی,پرسشنامه نشخوار ذهنی,آزمون نشخوار ذهنی,مقیاس نشخوار ذهنی - تامل

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 900 کیلوبایت

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 24

💯 روایی و پایایی : دارد

🎓 مقاله بیس : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

مقیاس نشخوار ذهنی- تامل در سال ۲۰۰۸ توسط دکتر نیما قربانی و همکاران معرفی شده است . این پرسشنامه ۲۴ گویه دارد و دو زیر مقیاس نشخوار ذهنی و تامل را در بر می گیرد.  نمره گذاری پرسشنامه براساس طیف لیکرت پنج درجه ای امتیازبندی شده است.