راهنمای مقیاس بهزیستی ذهنی مرتبط با مدرسه (فرم کوتاه)

تاریخ ایجاد :

راهنمای مقیاس بهزیستی ذهنی مرتبط با مدرسه

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 353 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 8

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

3,000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر مقیاس بهزیستی ذهنی مرتبط با مدرسه

فرم كوتاه مقیاس بهزیستی ذهنی مرتبط با مدرسه توسط تیان ، ونگ و هابنر(2014) ساخته شد. این مقیاس 8 ماده ای مرکب از دو خرده مقیاس است: رضایت و عواطف.

خرده مقیاس رضایت شامل 6 ماده است (مانند: روش ها و کیفیت آموزشی معلمان خوب است). خرده مقیاس عواطف نيز شامل دو ماده است. یک عبارت فراوانی عواطف مثبت و دیگری فراوانی عواطف منفی در مدرسه را می سنجد. شرکت کنندگان به هر دو ماده آزمون با استفاده از یک مقیاس 6 درجه ای از هرگز تا همیشه پاسخ می دهند.

 

این محصول شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر به صورت PDF و WORD

2- دارای روایی و پایایی

3- دارای مولفه ها و سوالات مرتبط با هر مولفه

4- دارای رفرنس

5- دارای تعریف مفهومی