راهنمای مقیاس اشتیاق تحصیلی ویگا

تاریخ ایجاد :

مقیاس تحصیلی, اشتیاق تحصیلی,اشتیاق تحصیلی دانش آموزان,پرسشنامه اشتیاق تحصیلی،اشتیاق تحصيلی دانش­ آموزان توسط ويگا

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📥 حجم فایل : 400 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 20

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

3000 تومان

راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر مقیاس اشتیاق تحصیلی ویگا

مقیاس اشتیاق تحصیلی به منظور سنجش اشتیاق تحصيلی دانش­ آموزان توسط ويگا در سال 2016 طراحی و اعتباريابی شد. این ابزار شامل 20 گویه و چهار بعد شناختی ، عاطفی ، رفتاری و عاملیت را می سنجند.

بعد شناختی آن به کیفیت پردازش شناختی که دانش آموز در تکالیف تحصیلی به کار می برد اشاره دارد (مثلا : حتی اگر امتحان نداشته باشیم، معمولا یادداشت هایم را مرور می کنم). بعد عاطفی، احساسی را نشان می دهد که دانش آموزان در مورد یادگیری و مدرسه شان دارند (برای نمونه: حس می کنم در مدرسه دیگران مرا دوست دارند). بعد رفتاری به تلاش و پشتکار برای یادگیری ، انجام تکالیف مدرسه و فعالیت های فوق برنامه می پردازد(مثلا : عمدا کلاس را به هم می ریزم). بعد عاملیت به علاقه ی فعال و خوداتکائی دانش آموز در ارتباط با یادگیری و کسب دانش اشاره می کند (برای نمونه: برای بهتر شدن کلاس به معلم هایم پیشنهاد می دهم).

 

 

این محصول شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر به صورت PDF و WORD

2- دارای روایی و پایایی

3- دارای مولفه ها و سوالات مرتبط با هر مولفه

4- دارای رفرنس

5- دارای تعریف مفهومی