راهنمای آزمون هوشی تکمیل تصاویر

تاریخ ایجاد :

آزمون هوشی تکمیل تصاویر,تکمیل تصاویر,آزمون هوشی,آزمون هوش,پرسشنامه تکمیل تصاویر
آزمون هوشی تکمیل تصاویر,تکمیل تصاویر,آزمون هوشی,آزمون هوش,پرسشنامه تکمیل تصاویر

📄 فرمت فایل : PDF

📥 حجم فایل : 1.5 مگابایت

📄 تعداد فایل : 3

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 30

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

6,000 تومان

 

این آزمون از تعداد زیادی تصویر(30 مجموعه) تشکیل شده ‌است که کودک با درک روابط منطقی میان آنها، پاسخ را می‌یابد. با در دست داشتن نمره کل و سن کودک، ضریب هوش منطقی او بدست می‌آید.  تصاویر از آسان به مشکل تنظیم شده است. اگر کودک، در پیدا کردن پاسخ صحیح برخی از تصاویر، با دشواری رو به رو شود ، هیچ مانعی نخواهد داشت که به او گفته شود، « تصاویر آخر به کودکان بزرگتر اختصاص دارد. » پس از پنج شکست متوالی از ادامه آزمون جلوگیری میشود.

 

این مجموعه شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری آزمون هوشی تکمیل تصاویر

2- تصاویر آزمون

3- جدول ضرایب هوش منطقی