راهنمای آزمون های حافظه کلامی و عددی

تاریخ ایجاد :

حافظه,هوش,حافظه کلامی,حافظه ی عددی,آزمون حافظه کلامی و عددی,پرسشنامه حافظه کلامی و عددی

📄 فرمت فایل : WORD

📥 حجم فایل : 255 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

10,000 تومان

 

آزمونهای حافظه کلامی و عددی با هدف بررسی جنبه های مختلف حافظه براساس حافظه جفت کلمات، حافظه بازشناسی و حافظه عددی تنظیم شده است.

 

روایی و پایایی :

این پرسشنامه ترجمه شده از روی یک ابزار به زبان انگلیسی است که تا کنون در ایران اجرا نشده است و نیازمند اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی است).اما نویسنده روایی این پرسشنامه را مطلوب گزارش کرده و پایایی آن را طبق آلفای کرونباخ بالای 90 ذکر کرده است.