راهنمای آزمون خلاصه معاینه وضعیت روانی (MMSE)

تاریخ ایجاد :

پرسشنامه خلاصه معاینه وضعیت روانی,پرسشنامه وضعیت روانی,خلاصه وضعیت روانی,پرسشنامه MMSE,MMSE,آزمون خلاصه وضعیت روانی MMSE
پرسشنامه خلاصه معاینه وضعیت روانی,پرسشنامه وضعیت روانی,خلاصه وضعیت روانی,پرسشنامه MMSE,MMSE,آزمون خلاصه وضعیت روانی MMSE

📄 فرمت فایل : PDF

📥 حجم فایل : 3 مگابایت

📄 تعداد فایل : 2

📊 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 30

📄 تعداد گزینه ها : متفاوت

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

30,000 تومان

 

MMSE پرسشنامه کوتاهی است که اطلاعات مناسبی از ضعف های روان شناختی فراهم می کند که در زمینه های بالینی، همه گیز شناسی و بسیاری پژوهش ها، از روایی و قابلیت اعتماد مناسبی برخوردار است.

این آزمون شامل 11 سری از مجموعه پرسش و پاسخ در 11 مقوله است : آگاهی به زمان, آگاهی به مکان, محفوظات , توجه و محاسبه یاد آوری, نامگذاری, تکرار, درک مطلب, خواندن, نوشتن و ترسیم کردن.

 

این مجموعه شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری

2- تصاویر آزمون

3- فرم پرسشنامه و پاسخنامه