راهنمای آزمون بل (BORRTI)

تاریخ ایجاد :

آزمون بل,پرسشنامه بل 90 سوالی,پرسشنامه بل borrti
آزمون بل,پرسشنامه بل 90 سوالی,پرسشنامه بل borrti

📄 فرمت فایل : PDF

📥 حجم فایل : 500 کیلوبایت

📄 تعداد فایل : 1

📝 روش نمره گذاری و تفسیر : دارد

📝 تعداد سوالات : 90

📄 تعداد گزینه ها : 2

💯 روایی و پایایی : دارد

🌎 منبع : دارد

20,000 تومان

 

 معرفی پرسشنامه : 

 

آزمون بل : برای ارزیابی روابط موضوعی و واقعیت آزمایی (BORRTI)

تهیه کننده : موریس دی بِل

 

BORRTI یک پرسشنامه خود گزارشی مداد و کاغذی است شامل 90 عبارت توصیفی که پاسخگو طبق "تجربه اخیر" خود به آن پاسخ "درست" یا "غلط" می دهد.

نمره گذاری، چهار زیر مقیاس روابط موضوعی (بیگانگی، دلبستگی ناایمن، خود میان بینی، و بی کفایتی اجتماعی) و سه زیر مقیاس واقعیت آزمایی (تخریب واقعیت، عدم قطعیت ادراک، و توهم ها و هذیان ها) را به دست می دهد.

 

برای افراد 18 سال به بالا در مجوعه غیربالینی است.

 

BORRTI با استفاده از یك ابزار خودگزارشی پایا و اجرای ساده، سنجشی از ابعاد روابط موضوعی و واقعیت آزماییِ كاركردهای من تدارك دیده است. پیشنهادهای درمانی مبتنی بر نمره های BORRTI می تواند این امكان را به وجود آورد كه بیماران خدمات بالینی مناسب را دریافت كنند و بالینگران از تهدیدهای بالقوه در اتحاد درمانی كه ریشه در نارسایی روابط موضوعی و واقعیت آزمایی دارد، بهتر مطلع شوند.

این مجموعه شامل :

1- راهنمای اجرا، نمره گذاری و تفسیر آزمون بل (BORRTI)

2- روایی و پایایی