اکسل آزمون طرحواره یانگ 90 سوالی - YSQ-S3

تاریخ ایجاد :

طرحواره یانگ,طرحواره یانگ 90 سوالی,یانگ 90 سوالی,آزموون یانگ 90 سوالی,اکسل طرحواره,اکسل طرحواره یانگ 90 سوالی,اکسل طرحواره یانگ,اکسل پرسشنامه طرحواره,دانلود اکسل طرحواره یانگ,پرسشنامه یانگ 90 سوالی,اکسل روانشناسی طرحواره,پرسشنامه طرحواره یانگ 90 سوالی,اکسل طرحواره درمانی,Excel YSQ, Excel YSQ-S3
طرحواره یانگ,طرحواره یانگ 90 سوالی,یانگ 90 سوالی,آزموون یانگ 90 سوالی,اکسل طرحواره,اکسل طرحواره یانگ 90 سوالی,اکسل طرحواره یانگ,اکسل پرسشنامه طرحواره,دانلود اکسل طرحواره یانگ,پرسشنامه یانگ 90 سوالی,اکسل روانشناسی طرحواره,پرسشنامه طرحواره یانگ 90 سوالی,اکسل طرحواره درمانی,Excel YSQ, Excel YSQ-S3

📥 حجم فایل : 8.50 مگابایت

📝 تعداد سوالات : 90

📄 تعداد گزینه ها : 6

🔓 تعداد نصب : 1 سیستم

💻 نسخه نرم افزار : 2.1

📥 قابلیت بروز رسانی : دارد

80,000 تومان

 

اکسل پرسشنامه طرحواره یانگ - ویرایش سوم 90 سوالی

هر خرید فقط بر روی یک سیستم قابل فعالسازی هست

جهت اجرا باید اکسل بر روی سیستم نصب باشد.

 

 طراحی و برنامه نویسی اختصاصی بیست زوج (درخواستی کاربران) 

 

 معرفی پرسشنامه : 

این پرسشنامه توسط یانگ (1990) ساخته شد. پرسشنامه خود گزارشی طرح واره های ناسازگار اولیه، دارای 90 ماده است كه 18 حیطه از طرح واره های ناسازگار اولیه از قبیل :

محرومیت هیجانی

رهاشدگی / بی ثباتی

بی اعتمادی / بدرفتاری

انزوای اجتماعی / بیگانگی

نقص / بی مهری(بی عشقی)

شكست درپیشرفت

وابستگی/  بی كفایتی عملی

آسیب پذیری نسبت به ضرر و بیماری

گرفتاری

اطاعت

ایثار(فداكاری)

بازداری هیجانی

معیارهای سختگیرانه

استحقاق داشتن/  برتری داشتن

خویشتن داری/  خود انضباطی ناكافی

تحسین/  جلب توجه

نگرانی / بدبینی

خود ـ تنبیهی را اندازه می گیرد.

طرحواره یانگ, طرحواره یانگ 90 سوالی, یانگ 90 سوالی, آزموون یانگ 90 سوالی, اکسل طرحواره, اکسل طرحواره یانگ 90 سوالی, اکسل طرحواره یانگ, اکسل پرسشنامه طرحواره, دانلود اکسل طرحواره یانگ, پرسشنامه یانگ 90 سوالی, اکسل روانشناسی طرحواره, پرسشنامه طرحواره یانگ 90 سوالی, اکسل طرحواره درمانی, Excel YSQ, Excel YSQ-S3

 

 

 

طرحواره یانگ, طرحواره یانگ 90 سوالی, یانگ 90 سوالی, آزموون یانگ 90 سوالی, اکسل طرحواره, اکسل طرحواره یانگ 90 سوالی, اکسل طرحواره یانگ, اکسل پرسشنامه طرحواره, دانلود اکسل طرحواره یانگ, پرسشنامه یانگ 90 سوالی, اکسل روانشناسی طرحواره, پرسشنامه طرحواره یانگ 90 سوالی, اکسل طرحواره درمانی, Excel YSQ, Excel YSQ-S3

 فرم مشخصات آزمودنی با تقویم شمسی

 

طرحواره یانگ, طرحواره یانگ 90 سوالی, یانگ 90 سوالی, آزموون یانگ 90 سوالی, اکسل طرحواره, اکسل طرحواره یانگ 90 سوالی, اکسل طرحواره یانگ, اکسل پرسشنامه طرحواره, دانلود اکسل طرحواره یانگ, پرسشنامه یانگ 90 سوالی, اکسل روانشناسی طرحواره, پرسشنامه طرحواره یانگ 90 سوالی, اکسل طرحواره درمانی, Excel YSQ, Excel YSQ-S3

قابلیت تشخیص سوال بدون جواب

 

 

طرحواره یانگ, طرحواره یانگ 90 سوالی, یانگ 90 سوالی, آزموون یانگ 90 سوالی, اکسل طرحواره, اکسل طرحواره یانگ 90 سوالی, اکسل طرحواره یانگ, اکسل پرسشنامه طرحواره, دانلود اکسل طرحواره یانگ, پرسشنامه یانگ 90 سوالی, اکسل روانشناسی طرحواره, پرسشنامه طرحواره یانگ 90 سوالی, اکسل طرحواره درمانی, Excel YSQ, Excel YSQ-S3

تصویری از قسمت اجرای آزمون اکسل طرحواره یانگ 90 سوالی

 

طرحواره یانگ, طرحواره یانگ 90 سوالی, یانگ 90 سوالی, آزموون یانگ 90 سوالی, اکسل طرحواره, اکسل طرحواره یانگ 90 سوالی, اکسل طرحواره یانگ, اکسل پرسشنامه طرحواره, دانلود اکسل طرحواره یانگ, پرسشنامه یانگ 90 سوالی, اکسل روانشناسی طرحواره, پرسشنامه طرحواره یانگ 90 سوالی, اکسل طرحواره درمانی, Excel YSQ, Excel YSQ-S3

نمودار اکسل طرحواره یانگ به همراه ذخیره نتیجه

 

 

طرحواره یانگ, طرحواره یانگ 90 سوالی, یانگ 90 سوالی, آزموون یانگ 90 سوالی, اکسل طرحواره, اکسل طرحواره یانگ 90 سوالی, اکسل طرحواره یانگ, اکسل پرسشنامه طرحواره, دانلود اکسل طرحواره یانگ, پرسشنامه یانگ 90 سوالی, اکسل روانشناسی طرحواره, پرسشنامه طرحواره یانگ 90 سوالی, اکسل طرحواره درمانی, Excel YSQ, Excel YSQ-S3

پاسخنامه اکسل طرحواره یانگ 90 سوالی

 

 

تغییرات نسخه 2.1

(1401/04/11)

- ذخیره نتیجه و پرسشنامه به صورت PDF (یکجا)

- اصلاح ظاهر پرسشنامه

- برطرف شدن مشکل فونت ها

- بروزرسانی