تست آنلاین شخصیت شناسی مایرز - بریگز (MBTI)

تیپ نمای مایرز-بریگز,رغبت سنج مایرز بریگز, تیپ شخصیتی مایرز - بریگز,MBTI,پرسشنامه MBTI, MBTI PHP code,اسکریپت MBTI, اسکریپت مایرز - بریگز,شخصیت شناسی, تست شخصیت شناسی,پرسشنامه MBTI 88 سوالی

📝 تعداد سوالات : 88

📊 تفسیر و رسم نمودار : دارد

15000 تومان

پرداخت و اجرای آزمون !

 نتیجه تفسیر و رسم نمودار به صورت PDF ارائه میشود. 

 

تست شخصیت شناسی MBTI از شناخته شده ترین تست های شخصیت شناسی است.

روش سنخ نمای مایرز-بریگز (تیپ نمای مایرز-بریگز یا شخصیت شناسی مایرز-بریگز) رفتارها و منش، طرز فکر و مسیر حرکت ما را آشکار نموده و راه خروج از درگیری ها و سردرگمی ها را هم به ما نشان می دهد تا بتوانیم به کمک آن، مسیر زندگی مان را با موفقیت بیشتری طی کنیم.

این آزمون دارای پاسخ های درست یا نادرست نیست. پاسخ های شما بیانگر چگونگی نگاه شما به محیط و چگونگی تصمیم گیری شماست. درک شما از اولویت ها و ترجیحات خود و دیگران، شما را در شناسایی توانمندی هایتان یاری می کند. این درک و فهم به شما بینشی نسبت به نوع کاری که از آن لذت می برید و در آن موفق هستید و چگونگی ارتباط شما با دیگران که ترجیحات متفاوتی دارند، بدست می دهد.