آزمون های آنلاین MMPI و MMPI-2 با تفسیر و رسم نمودار

تاریخ ایجاد :

mmpi,mmpi online, test mmpi,تست ام ام پی آی,تست انلاین MMPI,آزمون شخصیت چند وجهی مینه سوتا,آزمون شخصیت چند جنبه ای مینه سوتا,آزمون شخصیتی چندمحوری مینه سوتا,آزمون mmpi فرم کوتاه 71 سوالی,تست انلاین ام ام پی آی,تست MMPI, فرم کوتاه mmpi, پرسشنامه MMPI, سوالات آزمون MMPI, معرفی آزمون MMPI, اجرای آنلاین MMPI,آزمون MMPI با تفسیر و رسم نمودار,اجرای آنلاین پرسشنامه MMPI با تفسیر و رسم نمودار, تست آنلاین MMPI-2 370, آزمون آنلاین ام ام پی آی 370, پرسشنامه 370 سوالی mmpi, آزمون آنلاین mmpi-2 567,آزمون آنلاین mmpi-2 567 سوالی, تست mmpi فرم بلند, تست آنلاین mmpi-2 فرم بلند 567 سوالی, تست اجرای آنلاین پرسشنامه mmpi-2 370

آزمون های آنلاین پرسشنامه شخصیتی چندمحوری مینه سوتا (فرم کوتاه 71 سوالی - فرم بلند 370 سوالی - فرم بلند 567 سوالی)

آزمون MMPI و MMPI-2-RF

 

MMPI مشهورترین و پرمصرف ترین پرسشنامه شخصیتی است که به عنوان یک ابزار عینی برای تشخیص بیماری های روانی تدوین شده است.

این آزمون یک ابزار تخصصی است و برای افرادی که دچار اختلال شخصیت و مشکلات روانشناختی هستند ساخته شده و نتایج به دست آمده در مورد افراد بهنجار و عادی کاربرد کمتری دارد.

 

این پرسشنامه شامل فرم 71 سوالی و فرم 370 سوالی و فرم 567 سوالی میباشد. سوالات به صورت دو گزینه ی بلی یا خیر میباشد.

 

مزیت های آزمون های آنلاین بیست زوج :

- کاربران می توانند آزمون را ذخیره کنند و در ساعات دیگر مراجعه و از ادامه (از جای که ذخیره کردن) آزمون را پر نمایید.

- ارائه نتیجه خروجی به صورت PDF

- تفسیر کامل

- تفسیر کدهای تک نقطه ی، دو نقطه ی و سه نقطه ی


title_65e3593f118e42845295681709398335
title_65e3593f1190814906353381709398335
title_65e3593f1191d9366988361709398335