آزمون های آنلاین شخصیتی آیزنک فرم بزرگسالان - EPQ-II

شخصیت آیزنک,پرسشنامه شخصیتی آیزنک,پرسشنامه شخصیتی آیزنک فرم بزرگسالان,آیزنک,تست شخصیتی,آزمون آنلاین روانشناسی,پرسشنامه شخصیتی آیزنک فرم بزگسالان,EPQ-2

📝 تعداد سوالات : 90

📊 تفسیر و رسم نمودار : دارد

🎭 رده سنی : 16 - 80

20000 تومان

پرداخت و اجرای آزمون !

 نتیجه تفسیر و رسم نمودار به صورت PDF ارائه میشود. 

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (بزرگسالان) - Eysenk Personality Questionnaire (EPQ-2)

آزمونی که در پیش رو دارید، پرسشنامه شخصیتی آیزنک بزرگسالان می باشد. این آزمون برای افراد بالای 16 سال کاربرد دارد.

آیزنک از سال 1947 در نخستین تحقیقات خود به دو بعد شخصیت دست یافت و آنها را روان نژندی یا روان آزرده گرایی (پایدار-ناپایدار) و برونگرایی-درونگرایی نام گذاری کرد. سپس بعد سومی را به آنها افزود و آن را روان پریشی (روان گسسته گرایی) نامید. این سه عامل نظریه سه عاملی آیزنک (شخصیت) را تشکیل می دهند.

این آزمون شامل 90 سوال است که پاسخ به آنها بصورت بلی و خیر است.