آزمون بالینی MMPI-2 فرم 370 سوالی با شرح حال

mmpi,mmpi online, test mmpi,تست ام ام پی آی,تست انلاین MMPI,آزمون شخصیت چند وجهی مینه سوتا,آزمون شخصیت چند جنبه ای مینه سوتا,آزمون شخصیتی چندمحوری مینه سوتا,آزمون mmpi فرم کوتاه 71 سوالی,تست انلاین ام ام پی آی,تست MMPI, فرم کوتاه mmpi, پرسشنامه MMPI, سوالات آزمون MMPI, معرفی آزمون MMPI, اجرای آنلاین MMPI,آزمون MMPI با تفسیر و رسم نمودار,اجرای آنلاین پرسشنامه MMPI با تفسیر و رسم نمودار, تست آنلاین MMPI-2 370, آزمون آنلاین ام ام پی آی 370, پرسشنامه 370 سوالی mmpi, تست اجرای آنلاین پرسشنامه mmpi-2 370

📝 تعداد سوالات : 370

📄شرح حال : دارد

📊 تفسیر و رسم نمودار : دارد

250.000 تومان

پرداخت و اجرای آزمون !

 نتیجه تفسیر و رسم نمودار به همراه شرح حال کامل به صورت PDF ارائه میشود. 

آزمون بالینی MMPI-2 فرم 370 سوالی با شرح حال کامل + تفسیر بلند و رسم نمودار

لینک دانلود پاسخنامه و نتیجه (شرح حال کامل، تفسیر و نمودار) به صورت PDF ارائه خواهد شد.