آزمون بالینی نئو 240 - NEO-PI-R با شرح حال

تاریخ ایجاد :

تست نئو,تست نئو 60 سوالی,نئو 240,آزمون نئو 240,آزمون آنلاین نئو 240 سوالی,آزمون آنلاین نئو NEO 240, neo p-i-r, NEO 240, آزمون آنلاین نئو 240 سوالی,تست آنلاین نئو 60,آزمون آنلاین پرسشنامه نئو 60 سوالی, آزمون آنلاین شخصیتی,آزمون آنلاین شخصیتی نئو 60 Neo-FFI,اجرا، تفسیر و رسم نمودار نئو 60 -neo 60,online neo-ffi 60,آزمون روانشناسی,آزمون آنلاین روانشناسی,آزمون های آنلاین روانشناسی,تست شخصیت,تست آنلاین شخصیت,پنج عاملی نئو,بی ثباتی هیجانی, برو گرایی, باز بودن به تجربه ها, توافقی و وجدانی بودن, آزمون آنلاین نئو 60 با رسم نمودار و تفسیر,NEO,NEO60,NEO-FFI

📝 تعداد سوالات : 240

📄شرح حال : دارد

📊 تفسیر و رسم نمودار : دارد

260.000 تومان

پرداخت و اجرای آزمون !

 نتیجه تفسیر و رسم نمودار به همراه شرح حال کامل از کیس واقعی صورت PDF ارائه میشود. 

آزمون پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو - Neo PI-R (بالینی با شرح حال) از کیس واقعی

فرم بلند 240 سوالی

ما آزمون را بر روی کیس واقعی بالینی زن یا مرد (به انتخاب کاربر) انجام خواهیم داد.

لینک دانلود پاسخنامه و نتیجه (شرح حال کامل، تفسیر و نمودار) به صورت PDF داخل فایل ZIP ارائه خواهد شد.

آزمون شخصیتی نئو (فرم تجدید نظر شده) نوع Neo PI-R دارای 240 سوالی است . یکی از آزمون های جامعی است که پنج جنبه اصلی شخصیت (بی ثباتی هیجانی، برون گرایی، باز بودن به تجربه ها، توافق و وجدانی بودن) و ویژگی های مرتبط با این جنبه (30 ویژگی) را می سنجد.