آزمون بالینی نئو 240 - NEO-PI-R با شرح حال

تست نئو,تست نئو 60 سوالی,نئو 240,آزمون نئو 240,آزمون آنلاین نئو 240 سوالی,آزمون آنلاین نئو NEO 240, neo p-i-r, NEO 240, آزمون آنلاین نئو 240 سوالی,تست آنلاین نئو 60,آزمون آنلاین پرسشنامه نئو 60 سوالی, آزمون آنلاین شخصیتی,آزمون آنلاین شخصیتی نئو 60 Neo-FFI,اجرا، تفسیر و رسم نمودار نئو 60 -neo 60,online neo-ffi 60,آزمون روانشناسی,آزمون آنلاین روانشناسی,آزمون های آنلاین روانشناسی,تست شخصیت,تست آنلاین شخصیت,پنج عاملی نئو,بی ثباتی هیجانی, برو گرایی, باز بودن به تجربه ها, توافقی و وجدانی بودن, آزمون آنلاین نئو 60 با رسم نمودار و تفسیر,NEO,NEO60,NEO-FFI

📝 تعداد سوالات : 240

📄شرح حال : دارد

📊 تفسیر و رسم نمودار : دارد

260.000 تومان

پرداخت و اجرای آزمون !

 نتیجه تفسیر و رسم نمودار به همراه شرح حال کامل به صورت PDF ارائه میشود. 

آزمون پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو - Neo PI-R (بالینی با شرح حال)

فرم بلند 240 سوالی

لینک دانلود پاسخنامه و نتیجه (شرح حال کامل، تفسیر و نمودار) به صورت PDF ارائه خواهد شد.

آزمون شخصیتی نئو (فرم تجدید نظر شده) نوع Neo PI-R دارای 240 سوالی است . یکی از آزمون های جامعی است که پنج جنبه اصلی شخصیت (بی ثباتی هیجانی، برون گرایی، باز بودن به تجربه ها، توافق و وجدانی بودن) و ویژگی های مرتبط با این جنبه (30 ویژگی) را می سنجد.