آزمون آنلاین نئو 240 - NEO-PI-R

تست نئو,تست نئو 60 سوالی,نئو 240,آزمون نئو 240,آزمون آنلاین نئو 240 سوالی,آزمون آنلاین نئو NEO 240, neo p-i-r, NEO 240, آزمون آنلاین نئو 240 سوالی,تست آنلاین نئو 60,آزمون آنلاین پرسشنامه نئو 60 سوالی, آزمون آنلاین شخصیتی,آزمون آنلاین شخصیتی نئو 60 Neo-FFI,اجرا، تفسیر و رسم نمودار نئو 60 -neo 60,online neo-ffi 60,آزمون روانشناسی,آزمون آنلاین روانشناسی,آزمون های آنلاین روانشناسی,تست شخصیت,تست آنلاین شخصیت,پنج عاملی نئو,بی ثباتی هیجانی, برو گرایی, باز بودن به تجربه ها, توافقی و وجدانی بودن, آزمون آنلاین نئو 60 با رسم نمودار و تفسیر,NEO,NEO60,NEO-FFI

📝 تعداد سوالات : 240

📊 تفسیر و رسم نمودار : دارد

60.000 تومان

پرداخت و اجرای آزمون !

 نتیجه تفسیر و رسم نمودار به صورت PDF ارائه میشود. 

آزمون آنلاین پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی نئو - Neo PI-R

فرم بلند 240 سوالی

آزمون شخصیتی نئو (فرم تجدید نظر شده) نوع Neo PI-R دارای 240 سوالی است . یکی از آزمون های جامعی است که پنج جنبه اصلی شخصیت (بی ثباتی هیجانی، برون گرایی، باز بودن به تجربه ها، توافق و وجدانی بودن) و ویژگی های مرتبط با این جنبه (30 ویژگی) را می سنجد.

در این آزمون پاسخ درست یا غلط وجود ندارد. پاسخ های شما بیانگر عواطف، احساسات و رفتارهای عادی م معمول شما خواهد بود.

در واقع پاسخ شما باید در برگیرنده اولین عکس العمل شما به سوال باشد.

مزیت های آزمون های آنلاین بیست زوج :

- کاربران می توانند آزمون را ذخیره کنند و در ساعات دیگر مراجعه و از ادامه (از جای که ذخیره کردن) آزمون را پر نمایید.

1- من آدم نگرانی نیستم.

2- من بیشتر افرادی را که می شناسم دوست دارم.

3- من قدرت تخیل و تصور خیلی زنده و فعالی دارم.

4- من معمولا در مورد قصد و نیت دیگران بدبین و بد گمان هستم.

5- من به محتاط بودن و داشتن عقل سلیم ، مشهورم.

6- من از نحوه برخورد دیگران با خودم عصبانی می شوم.

7- من معمولا از جمعیتهای بزرگ و شلوغ دوری و پرهیز می کنم.

8- مائل و مطالب مربوط به هنر و زیبا شناسی برای من اهمیت چندانی ندارند .

9- من آدم حیله گر و مکاری نیستم.

10- من ترجیح می دهم با ذهن باز به استقبال اتفاقات آینده بروم تا اینکه برای هر کاری طرح و نقشه قبلی داشته باشم.

11- من به ندرت احساس تنهایی و غمگینی می کنم.

12- من آدمی مسلط ، قوی و قاطع هستم.

13- بدون هیجانات قوی ، زندگی برای من چیز جالبی نخواهد بود.

14- بعضی از مردم مرا آدمی خودخواه و خود محور می دانند.

15- من سعی می کنم تا وظایف محوله به خود را با صداقت و درستی انجام دهم.

16- من در معامله با مردم همیشه از این می ترسم که نکند مرتکب اشتباه بزرگی شوم.

17- من در موقع کار یا تفریح عجله و شتاب به خرج نمی دهم.

18- من در کارهای خود از روش نسبتا ثابت و جا افتاده ای پیروی می کنم.

19- من ترجیح می دهم با دیگران همکاری کنم تا این که با آنان به رقابت بپردازم.

20- من آدم راحت طلب و تنبلی هستم.

21- من به ندرت در کارها زیاده روی می کنم.

22- من اغلب تشنه هیجان و تحریک هستم.

23- من اغلب از بازی کردن با نظریه ها و افکار انتزاعی لذت می برم.

24- من از لاف زدن درباره استعدادها و موفقیتهای خودم بدم نمی آید.

25- من به خوبی می توانم وقت و فعالیت خودم را طوری تنظیم کنم که کارهای محوله به موقع تمام شود.

26- من اغلب احساس درماندگی و ناتوانی می کنم و میل دارم شخص دیگری مسائلم را حل کند.

27- من هرگز آنقدر احساس خوشحالی نکرده ام که به اصطلاح از خوشی به هوا بپرم.

28- من معتقدم اگر به دانشجویان اجازه داده شود تا به سخنرانی بحث انگیز و متناقض گوش دهند ، فقط باعث سردرگمی و انحراف فکری بیشتر آنان خواهد شد.

29- رهبران سیاسی باید درباره جنبه های انسانی برنامه های خود آگاهی بیشتری داشته باشند.

30- در طی سالها، من بعضی کارهای کاملا بی ربط انجام داده ام.

31- من به آسانی دچار ترس می شوم.

32- من از صحبت کردن با دیگران چندان لذت نمی برم.

33- من سعی می کنم همه افکارم را در راستای واقعیتها هدایت کنم و از پناه بردن به عالم رویا و تخیل خود داری می نمایم.

34- من معتقدم اکثر مردم اساسا دارای قصد و نیت خوب و دوستانه ای هستند.

35- من مسئولیتهای اجتماعی از قبیل رای دادن را خیلی جدی نمی گیرم.

36- خلق و روحیه من بیشتر وقتها ثابت است و زیاد بالا و پایین نمی رود.

37- من دوست دارم همیشه افراد زیادی دوروبرم باشند.

38- من بعضی مواقع در موسیقی ای که گوش می دهم غرق می شوم .

39- اگر نیاز باشد حاضرم از افراد دیگر برای رسیدن به مقاصد خود سوء استفاده کنم.

40- من اشیاء متعلق به خود را تمیز و پاکیزه نگه می دارم.

41- من بعضی وقتها کاملا احساس بی ارزشی می کنم.

42- من گاهی نمی توانم آن طور که باید از خود قاطعیت نشان دهم.

43- من به ندرت دچار احساسات و عواطف قوی می شوم.

44- من سعی می کنم با همه افرادی که ملاقات می کنم، رفتاری مودب و با نزاکت داشته باشم.

45- گاهی من آن طور که باید صادق و قابل اعتماد نیستم.

46- من وقتی با افراد دیگری هستم به ندرت احساس خجالت می کنم.

47- من وقتی کاری را انجام می دهم ، آن را با علاقه با تمام علاقه و سرعت انجام می دهم.

48- من فکر می کنم یادگرفتن و تمرین سرگرمیها و کارهای ذوقی جدید جالب است.

49- در مواردی که لازم باشد، من می توانم از دیگران ایراد بگیرم و به آنها کنایه بزنم.

50- من دارای اهداف و روشن و مشخصی هستم و برای دستیابی به آنها طبق برنامه منظمی عمل می کنم.

51- مقاومت در برابر خواستها و هوسهای آنی برای من آسان نیست .

52- من از گذراندن تعطیلات خود در جاهای شلوغ و پر هیجان لذت نمی برم.

53- من بحث و استدلال درباره مطالب فلسفی را کاری بی فایده و کسل کننده می دانم.

54- من ترجیح می دهم که در مورد خودم و موقعیتهایم حرفی نزنم.

55- من قبل از شروع به هر کاری مقدار زیادی وقت تلف می کنم.

56- احساس می کنم قادر هستم با بسیاری از مشکلات خود کنار بیایم.

57- من بعضی وقتها حالات شادی یا نشاط بسیار شدیدی را تجربه ( اخساس) کرده ام.

58- من معتقدم که قوانین و سیاستهای اجتماعی باید تغییر کنند تا نیازهای یک دنیای در حال تغییر و تحول را به خوبی منعکس سازند.

59- من از لحاظ نگرشهای اجتماعی آدمی سختگیر و بی گذشت هستم.

60- من قبل از این که تصمیمی بگیرم ، در مورد جوانب مختلف مساله به دقت فکر می کنم.

61- من به ندرت احساس ترس و اضطراب می کنم.

62- من به آدمی خونگرم و خوش رو معرف هستم.

63- من زندگی تخیلی بسیار فعالی دارم.

64- من عقثده دارم که اکثر مردم اگر به آنها اجازه داده شود ، از آدم سوء استفاده خواهند کرد.

65- من خود را درباره حوادث جاری مطلع نگه می دارم و معمولا تصمیمات عاقلانه اتخاذ می کنم.

66- من به آدم جوشی و عصبی معرف هستم.

67- من معمولا ترجیح می دهم کارها را به تنهایی انجام دهم.

68- تماشای صحنه های (رقص) باله یا رقصهای جدید مرا خسته و کسل می کند.

69- من حتی اگر بخواهم نمی توانم کسی را گول بزنم.

70- من آدم بسیار منظم و با برنامه ای نیستم.

71- من به ندرت افسرده و غمگین می شوم.

72- من غالبا در گروههایی که عضو بوده ام سمت رهبری را بر عهده داشته ام.

73- احساس و عاطفه ای که اشیای مختلف در من ایجاد می کنند برایم مهم است.

74- بعضی افراد فکر می کنند من آدم فاقد احساسات و حسابگری هستم.

75- من بدهی های خود را به موقع و به طور کامل می پردازم.

76- بعضی وقتها طوری احساس خجالت کرده ام که دلم می خواسته خودم را از دیگران مخفی کنم.

77- ممکن است کار من کند باشد ولی با ثبات و یکنواخت است.

78- وقتی که روش صحیح انجام دادن کار را یافتم ، به همان روش می چسبم و ادامه می دهم.

79- در نشان دادن خشم و عصبانیت درنگ و تامل می کنم، حتی اگر احساس کنم حق با من است.

80- هرگاه برنامه ای برای اصلاح پاره ای از رفتارهای خود شروع کنم معمولا بعد از چند روز آن را کنار می گذارم.

81- مقاومت در برابر وسوسه ها و خواهشهای نفسانی برای من مشکل نیست.

82- من بعضی وقتها کارهایی را انجام داده ام که هدف آنها فقط هیجان و لذت بردن بوده است.

83- من از حل مساله های مشکی یا معما لذت می برم.

84- من از بیشتر مردم بهتر هستم و این را می دانم.

85- آدم سازنده و مولدی هستم و همیشه مسولیتهای خود را به انجام می رسانم.

86- بعضی مواقع وقتی که تحت فشار روانی زیاد هستم، احساس می کنم که دارم از هم می پاشم.

87- من آدم خوشحال و امیدواری نیستم.

88- من معتقدم که برای اخذ تصمیم درباره موضوعات اخلاقی باید از رهبران مذهبی خود کسب تکلیف و تقلید کنیم.

89- هرچه در مورد افراد فقیر و سالمند انجام دهیم باز هم کم است.

90- گهگاه من اول عمل می کنم و بعد می اندیشم.

91- من اغلب دچار تنش بوده و عصبی هستم.

92- بیشتر مردم مرا فردی کم و بیش سرد و غیر اجتماعی می دانند.

93- من دوست ندارم وقتم را با خیالبافی تلف کنم.

94- فکر می کنم بیشتر مردمی که با آنها در تماس هستم ، افرادی درستکار و قابل اطمینان هستند.

95- من غالبا بدون آمادگی کافی در موقعیتهای مختلف حاضر می شوم.

96- بیشتر مردم مرا آدمی زود رنج و بداخلاق نمی دانند.

97- اگر برای مدت طولانی تنها باشم ، واقعا احساس می کنم به افراد دیگر نیازمند هستم.

98- نظم و ترتیب خاصی که در هنر و طبیعت می بینم برای من بسیار جالب و شوق انگیز است.

99- کاملا صادق و درستکار بودن برای تجارت و کاسبی خوب نیست.

100- دوست دارم هر چیزی را در جای مخصوص آن نگهدارم تا جای آن را به خوبی بدانم.

101- من گاهی دچار احساس پشیمانی و گناهکاری شدید شده ام .

102- در جلسات جمعی من می گذارم دیگران بیشتر حرف ها را بزنند.

103- به ندرت به احساس آنی خودم توجه می کنم.

104- من غالبا سعی می کنم نسبت به افکار و احساسات دیگران آگاهی و احترام نشان دهم.

105- من گاهی دربازی شطرنج یا ورزش تقلب می کنم.

106- اگر مردم مرا دست بیاندازند و مسخره کنند من زیاد احساس ناراحتی و خجالت نمی کنم.

107- من اغلب احساس می کنم که سرشار از نیرو و توان هستم.

108- من اغلب غذاهای جدید و نا آشنا را امتحان می کنم.

109- من اگر اشخاصی را دوست نداشته باشم آن را از آنها مخفی می کنم.

110- من برای دستیابی به اهداف خود سخت تلاش می کنم.

111- وقتی به غذای مورد علاقه ام دسترسی پیدا کنم غالبا بیش از حد معمول می خورم.

112- من معمولا از تماشای فیلمهای منزجر کننده یا وحشتناک خودداری می کنم.

113- بعضی مواقع که مردم در مورد مسائل خیلی انتزاعی و نظری صحبت می کنند من علاقه ام را از دست می دهم.

114- من سعی می کنم آدم افتاده و فروتنی باشم.

115- من به زحمت می توانم خود را وادار به کاری کنم که باید انجام دهم.

116- من در مواقع اضطراری می توانم خونسردی خودم را حفظ کنم.

117- من گاهی بیش از اندازه احساس خوشبختی می کنم.

118- من معتقدم که عقاید متفاوت افراد جوامع دیگر در مورد حق و ناحق از نظر خود آنها معتبر است.

119- من در مورد آدمهایی که در خیابانها گدایی می کنند هیچ گونه اخساس همدردی نمی کنم.

120- من همیشه قبل از اینکه دست به عملی بزنم پیامدهای آن را مورد توجه قرار می دهم.

121- من به ندرت درباره آینده احساس ترس و نگرانی می کنم.

122- من واقعا از صحبت کردن با دیگران لذت می برم.

123- من از تمرکز حواس روی یک موضوع خیالی یا " رویا در بیداری" و بررسی امکانات مختلف ناشی از آن لذت می برم و به این رویاها اجازه می دهم رشد کرده و شاخ و برگ پیدا کنند.

124- هرگاه شخصی در مورد من کار خوبی انجام می دهد نسبت به او احساس بدگمانی و سوء ظن می کنم.

125- من به خاطر درستی قضاوتم به خود می بالم.

126- من اغلب نسبت به افرادی که با آنها سروکار دارم احساس تنفر و بیزاری می کنم.

127- من کارهایی را ترجیح می دهم که بتوانم به تنهایی و بدون تحمل مزاحمت دیگران انجام دهم.

128- شعر تاثیر چندانی روی من ندارد.

129- از این که به عنوان آدم ریاکاری شناخته شوم متنفرم.

130- به نظر نمی رسد که هرگز بتوانم کارهای خود را نظم و ترتیب بدهم.

131- هرگاه اشتباهی رخ دهد یا عیب و ایرادی پیش بیاید من خودم را سرزنش می کنم.

132- افراد دیگر اغلب در تصمیم گیری خود از من کسب تکلیف (یا به عنوان الگو) استفاده می کنند.

133- هیجانات و احساسات گوناگونی به من دست می دهد.

134- من به سخاوت و دست و دلبازی مشهور نیستم.

135- همیشه وقتی قول انجام دادن کاری را می دهم مردم می توانند به انجام گرفتن آن کار اطمینان کنند.

136- من اغلب نسبت به دیگران احساس حقارت می کنم.

137- من به اندازه دیگران چابک و سرزنده نیستم.

138- ترجیح می دهم وقتم را در محیط های مانوس و آشنا بگذرانم.

139- وقتی شخصی به من توهین کند من فقط سعی می کنم او را ببخشم و فراموش کنم.

140- من احساس نمی کنم که مجبورم با دیگران رقابت نموده و از آنان بهتر باشم.

141- من به ندرت در مقابل خواستهای آنی خود تسلیم می شوم.

142- من ترجیح می دهم در جاهایی باشم که کانون فعالیت و عمل است.

143- من از سرو کله زدن با مسائل و معماهایی که ذهن آدم را به کوشش و چالش وادار می کند لذت می برم.

144- من در مورد خودم نظر بسیار مثبتی دارم.

145- وقتی کاری را شروع می کنم معمولا کعمولا همیشه آن را به اتمام می رسانم.

146- غالبا تصمیم گرفتن و اتخاذ یک روش قطعی برای من مشکل است.

147- من خودم را آدم خیلی شنگول و سرزنده ای نمی دانم.

148- من معتقدم که وفاداری به آرمان ها و اصول مورد قبول خودم، بیش از "آزادمنشی" و " بی تعصب بودن" اهمیت دارد.

149- نیازهای انسانی افراد همیشه باید بر ملاحظات اقتصادی دولت اولویت داده شود.

150- من غالبا کارها را بدون تامل قبلی و به خاطر یک انگیزه آنی انجام می دهم.

151- من اغلب نگران این هستم که مبادا کارها طبق نقشه و به درستی پیش نروند.

152- لبخند زدن به افراد غریبه و برقراری ارتباط با آنها برای من آسان است.

153- هر وقت احساس کنم ذهنم در جهت خیال پردازی می رود معمولا خودم را به کاری مشغول می کنم و به جای خیال پردازی ، حواسم را روی آن کار متمرکز می سازم.

154- واکنش اولیه من به مردم آن است که به آنها اعتماد کنم.

155- من ظاهرا در هیچ کاری موفق نمی شوم.

156- من خیلی به ندرت واقعا عصبانی می شوم.

157- ترجیح می دهم تعطیلات خود را در یک ساحل عمومی شلوغ بگذرانم تا در سک کلبه جنگلی دور افتاده.

158- انواع خاصی از موسیقی بیش از اندازه برای من شورانگیز هستند.

159- بعضی وقتها مردم را با چرب زبانی و تقلب به انجام دادن کارهای مورد نظر خودم وادار می کنم.

160- من معمولا آدمی کم رو و زیاد سختگیر و پرتوقع هستم.

161- من نسبت به خودم نظری منفی دارم.

162- ترجیح می دهم دنبال کارهای خودم را بگیرم تا این که رهبر گروه بشوم.

163- به ندرت متوجه خلق و عواطفی می شوم که محیط های مختلف به وجود می آورند.

164- بیشتر مردمی که می شناسم مرا دوست دارند.

165- من دقیقا از اصول اخلاقی پیروی می کنم.

166- من در حضور روسای خود و دیگر افراد مهم و صاحب قدرت احساس آرامش و راحتی می کنم.

167- من معمولا در حال عجله به نظر می رسم.

168- بعضی مواقع تنها برای این که کار تازه ای انجام داده باشم محل اثاثیه خانه را تغییر می دهم.

169- اگر کسی با من شروع به دعوا و مرافعه کند من آماده ام جواب او را با دعوا بدهم.

170- من تلاش می کنم تمام چیزهایی را که می توانم ، به دست آورم ( کسب کنم).

171- من گاهی آنقدر غذا می خورم که بالا می آورم.

172- من عاشق ترس هیجانی هستم که معمولا سوار شدن در چرخ و فلک یا کارهای خطرناک دیگر ایجاد می کند.

173- من علاقه ای به تامل و تفکر جدی درباره سرنوشت جهان یا انسان ندارم.

174- من احساس می کنم که مزیتی یر افراد دیگر ندارم ( صرف نظر از موقعیت و وضع افراد).

175- وقتی در اجرای یک طرح یا نقشه با مشکل روبه رو می شوم تمایل پیدا می کنم طرح دیگری را شروع کنم.

176- در یک موقعیت بحرانی به خوبی می توانم خودم را کنترل و اداره کنم.

177- من آدم خوش مشرب شاد و با روحیه ای هستم.

178- من خود را آدمی با سعه صدر می دانم که می تواند راه و رسم زندگی و طرز تفکر دیگران را به خوبی قبول نماید.

179- من معتقدم که همه انسانها با ارزش و قابل احترام اند.

180- من به ندرت تصمیمی عجولانه می گیرم.

181- در مقایسه با بیشتر مردم من از چیزهای کمتری می ترسم.

182- من به دوستان خود وابستگی عاطفی زیادی دارم.

183- بچه که بودم هرگز از بازیهایی که مستلزم تقلید نقش دیگران باشد لذت نمی بردم.

184- من معمولا در مورد افراد دیگر خوشبین هستم.

185- من فرد بسیار شایسته و کارایی هستم.

186- بعضی وقتها نسبت به دیگران احساس خصومت و آزردگی کرده ام.

187- معمولا معاشرت و گردهمایی های اجتماعی برای من ناخوشایند و کسل کننده هستند.

188- بعضی مواقع که شعری را می خوانم یا به یک اثر هنری نگاه می کنم موجی از احساس افسردگی یا هیجان مرا دربر می گیرد.

189- من بعضی وقتها با اعمال زور یا تملق و خوش آمدگویی مردم را به انجام دادن کارهای مورد نظرم وادار می کنم.

190- من در مورد تمیز کردن چیزها وسواس ندارم.

191- بعضی وقتها زندگی به نظرم تیره و نومید کننده می آید.

192- در موقع صحبت کردن با دیگران من غالبا بیشتر از دیگران حرف می زنم.

193- هم حس شدن با دیگران یعنی داشتن همان احساسی که دیگران دارند، برای من آسان است.

194- من خودم را آدم خیّر و نیکوکاری می دانم.

195- من سعی می کنم کارهای خودم را با دقت انجام دهم تا الزامی برای انجام دادن مجدد آنها پیش نیاید.

196- اگر در مورد فردی حرف بدی زده یا کار غلطی انجام داده باشم به سختی می توانم بار دیگر به روی او نگاه کنم.

197- همه زندگی و کارهای من با سرعت انجام می شود.

198- در موقع استفاده از تعطیلات ترجیح می دهم که به جاهایی بروم که قبلا آن محل ها را امتحان کرده و به درستی شناخته ام.

199- من آدم کله شق و سرسختی هستم.

200- سعی می کنم همه کارهای خودم را به بهترین نحو انجام دهم.

201- من بعضی مواقع کارهایی را بدون تامل انجام می دهم و بعدا پشیمان می شوم.

202- من از رنگهای روشن و لباسهای پر زرق و برق خوشم می آید.

203- من کنجکاوی فکری زیادی دارم.

204- من ترجیح می دهم از دیگران تمجید تا این که خودم مورد تمجید قرار گیرم.

205- آنقدر خرده کاری برای انجام دادن کارها وجود دارد که گاهی همه آنها را نادیده می گیرم.

206- در شرایطی که به نظر می رسد همه چیز به طور غلط پیش می رود، من بازهم می توانم تصمیمات خوبی اتخاذ کنم.

207- من به ندرت برای توصیف تجارب خود از کلماتی چون "فوق العاده" یا "جنجالی" استفاده می کنم.

208- فکر می کنم اگر شخصی در سن 25 سالگی هنوز نداند به چه چیزهایی اعتقاد دارد باید در سلامت او شک کرد.

209- نسبت به افرادی که کمتر از من خوشبخت هستند احساس همدردی می کنم.

210- من قبل از رفتن به یک مسافرت به دقت برنامه ریزی می کنم.

211- بعضی مواقع افکار ترسناکی به ذهن من می آیند.

212- من نسبت به همه همکاران خود نوعی علاقه و مسئولیت شخصی احساس می کنم.

213- من نمی توانم اجازه دهم افکارم در هر جهتی که می خواهند سیر کنند.

214- من به طبیعت و ذات انسان بسیار اعتقاد دارم.

215- من در کار خود فردی موثر و کارآمد هستم.

216- حتی آزردگیه و ناراحتی های خیلی کوچک می توانند در من احساس ناکامی و محرومیت کنند.

217- من از میهمانیهای بزرگ . پر جمعیت لذت می برم.

218- من از خواندن اشعاری که روی احساسات و تخیلات تاکید می کنند بیشتر لذت می برم تا اشعاری که داستان خاصی را بیان می کنند.

219- من از زیرکی خودم در کنترل و اداره مردم به خود می بالم.

220- من وقت زیادی را برای پیدا کردن اشیایی که در جایی اشتباهی گذاشته ام ،می گذرانم.

221- بیشتر وقتها که کارها طبق نقشه پیش نمی روند یا اشتباه از آب در می آیند احساس دلسردی می کنم و می خواهم آنها را ناتمام رها کنم.

222- قبول مسئولیت اداره یا رهبری یک موقعیت برای من آسان نیست.

223- اشیای غیرعادی از قبیل بعضی عطرها یا اسامی مکانهای دور می توانند احساسات و عواطف شدیدی را در من ایجاد کنند.

224- اگر بتوانم به دیگران کمک کنم به آسانی و بدون درخواست آنها این کار را انجام می دهم.

225- من واقعا باید مریض باشم تا یک روز بر سر کار حاضر نشوم.

226- وقتی آشنایان من کار احمقانه ای را انجام می دهند ، به جای آنها مت احساس خجالت می کنم.

227- من شخص بسیار فعالی هستم.

228- من وقتی به جایی می روم از همان مسیر همیشگی استفاده می کنم.

229- من اغلب با اعضای خانواده و همکارانم بگو مگو ندارم.

230- من از جمله افراد " معتاد به کار" هستم که نمی توانند هرگز بیکار بنشینند.

231- من همیشه می توانم احساساتم را کنترل کنم.

232- در حوادث ورزشی دوست دارم جزیی از جمعیت باشم و مثل بقیه رفتار کنم.

233- من علائق فکری وسیع و متنوعی دارم.

234- من آدم مهم و برتری هستم.

235- من آدم بسیار با نضباطی هستم و می توانم خود را خوب کنترل کنم.

236- من از لحاظ عاطفی فردی کاملا باثبات و متعادل هستم.

237- من زود خنده ام می گیرد.

238- به عقیده من فسفه جدید " آزادی فردی" فلسفه قابل قبولی نیست.

239- ترچیح می دهم دیگران مرا فردی دل رحم و خطا بخش بشناسند تا صرفا طرفدار اجرای عدالت.

 

240- من قبل از پاسخ دادن به هر سوال به دقت درباره آن فکر می کنم.