آزمون آنلاین مقیاس سلامت عمومی GHQ-28

سلامت عمومی,مقیاس سلامت عمومی,آزمون سلامت عمومی,پرسشنامه سلامت عمومی,آزمون آنلاین سلامت عمومی گلدبرگ,تست آنلاین سلامت عمومی GHQ

📝 تعداد سوالات : 28

📊 تفسیر و رسم نمودار : دارد

10000 تومان

پرداخت و اجرای آزمون !

 نتیجه تفسیر و رسم نمودار به صورت PDF ارائه میشود. 

پرسشنامه سلامت عمومی General Health Questionnaire (GHQ-28)

 

آزمونی که در پیش رو دارید، پرسشنامه سلامت عمومی می باشد. این پرسشنامه حاوی 28 سوال است و در سال 1972 توسط گلدبرگ و هیلر تدوین گردید.

این آزمون دارای 4 مقیاس زیر می باشد :

1) علائم جسمانی

2) اضطراب و اختلال خواب

3) اختلال در کارکرد اجتماعی

4) افسردگی شدید

هدف اصلی این آزمون مشخص نمودن کسالت و ناراحتی های پزشکی و سلامت عمومی اخیر فرد (از یک ماه گذشته تاکنون) می باشد. در هر سوال گزینه ای که با اوضاع و احوال شما بیشتر مطابقت دارد را مشخص نمایید.