آزمون آنلاین صمیمیت زناشویی (والکر و تامپسون) - MIS

تاریخ ایجاد :

آزمون آنلاین,تست انلاین,صمیمیت زناشویی,صمیمیت زناشویی والکر و تامپسون,مقیاس صمیمیت زناشویی والکر و تامپسون,آزمون آنلاین زناشویی,آزمون آنلاین صمیمیت زناشویی

📝 تعداد سوالات : 17

📊 تفسیر و رسم نمودار : دارد

10000 تومان

پرداخت و اجرای آزمون !

 نتیجه تفسیر و رسم نمودار به صورت PDF ارائه میشود. 

مقیاس صمیمیت زناشویی (والکر و تامپسون)

 

مقیاس صمیمیت زناشویی تامپسون و والکر (MIS) برای اندازه‌گیری صمیمیت در روابط زناشویی در سال ۱۹۸۳ ساخته شد. این مقیاس دارای ۱۷ ماده است و هر ماده در یک طیف ۷ درجه‌ای از هرگز تا همیشه نمره‌گذاری می‌شود.