آزمون آنلاین شخصیت 16 عاملی کتل

تاریخ ایجاد :

آزمون شخصت شناسی کتل,شخصیت 16 عاملی کتل,آزمون آنلاین روانشناسی,آزمون آنلاین,آزمون آنلاین کتل,تست کتل,تست آنلاین شخصیت 16 عاملی کتل

📝 تعداد سوالات : 187

📊 تفسیر و رسم نمودار : دارد

30000 تومان

پرداخت و اجرای آزمون !

 نتیجه تفسیر و رسم نمودار به صورت PDF ارائه میشود. 

 

آزمونی که در پیش رو دارید، پرسشنامه مقیاس شخصیت 16 عاملی کتل میباشد. به نظر ریموند کتل، شانزده صفت عمقی یا اساسی وجود دارد که قطعه های ساختمانی شخصیت را تشکیل می دهند.

این صفت ها، به شکل دو قطبی هستند. بنابراین نمره کم در مورد هر یک عامل خاص، مشخص کننده وجود بعضی ویژگیهاست. درست همان طور که یک نمره زیاد مشخص کننده ویژگی های دیگری است.

در این پرسشنامه در مورد علایق شما و اینکه درباره چیزهای مختلف چگونه فکر می کنید سوالاتی شده است. در اکثر موارد صحیح یا غلط بودن پاسخ ها مورد بحث نیست چرا که هر کسی عقیده و نظر مخصوص خود را دارد. تنها کاری که شما باید انجام دهید این است که پاسخی را که در مورد شما صدق می کند انتخاب کنید. سعی کنید تا حد امکان از پاسخ های با تردید استفاده نمایید.

 

مزیت های آزمون های آنلاین بیست زوج :

- کاربران می توانند آزمون را ذخیره کنند و در ساعات دیگر مراجعه و از ادامه (از جای که ذخیره کردن) آزمون را پر نمایید.

- ارائه نتیجه آزمون به صورت PDF

 

۱- آیا دستوراتی را که اکنون خوانده‌اید کاملاً می‌فهمید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۲- آیا حاضرید به این پرسش‌ها تا آنجا که ممکن است صادقانه پاسخ دهید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۳- آیا از شیوه سخن گفتن نامودبانه (حتی هنگامی‌که در حضور دیگران نباشد) بدتان می‌آید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۴- آیا گرایش دارید کارهایتان با تأنی و تفکر باشد؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

 

۵- آیا ترجیح می‌دهید شبی را:

الف- با یک سرگرمی موردعلاقه‌تان به پایان برسانید؟

ب- یا در یک گردهمایی پر جنب‌وجوش بگذرانید؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۶- آیا برایتان رخ داده است که در خواب، خودبه‌خود راه بروید یا کاری انجام دهید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۷- آیا بیشتر جذب یک:

الف- نمایشنامه یا یک مسابقه ورزشی شده‌اید؟

ب- یا یک کنفرانس درباره یک موضوع جدی؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۸- آیا پاره‌ای چیزهای کوچک اعصاب شما را به‌گونه‌ای تحمل‌ناپذیر ناراحت می‌کنند؟ هرچند می‌دانید که این چیزها چندان اهمیتی ندارند؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۹- آیا ترجیح می‌دهید که در شرایط یکسان حقوقی، وجهه و مانند آن:

الف – یک فیزیک‌دان باشید؟

ب- یا فروشنده یک محصول جدید؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۰- آیا گمان می‌کنید شرم از برهنگی یک پیش‌داوری نابخردانه است و مردم باید خودشان را از دست آن رها کنند؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۱- آیا دوست داشتید که:

الف – آموزگار مدرسه باشید؟

ب- یا یک جنگلبان؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۲- آیا عمیقاً احساس می‌کنید که مردم باید به داشتن شیوه رفتار درست بیشتر توجه کنند و احترام بیشتری برای قانون و اصول رفتار درست قائل باشند؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۳- آیا بیشتر ناراحت می‌شوید از:

الف- کارهای ناپسند ولی غیرعمدی دیگران مانند عطسه کردن با صدای بلند؟

ب- یا کوتاهی در رفتار درست یا در اصول اخلاقی؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۴- آیا گمان می‌کنید که گسترش برنامه پیشگیری از باروری (برنامه تنظیم خانواده) چاره اصلی حل مشکلات اقتصادی و صلح در جهان است؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۵- آیا غالباً این میل بسیار آمرانه در شما وجود دارد که تنها با هدف بهتر کردن روحیه خود در کنار افراد خوش‌مشرب و بانشاط باشید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۶- آیا عمیقاً از حیف‌ ومیل متنفرید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۷- آیا فکر می‌کنید نادرست است چنین گمان کنند که پیشرفت عبارت است از ایجاد تغییرات اساسی در سرمایه‌گذاری خصوصی؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۸- آیا ترجیح می‌دهید هم‌نشین شما شخصی باشد که:

الف- ازنظر هنری بااستعداد باشد

ب- وجهه اجتماعی داشته باشد

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۹- اگر قرار بود که برای اجرای یکی از هدف‌های زیر رأی می‌دادید، کدام‌یک را برمی‌گزیدید؟

الف- برقراری رژیم گیاه‌خواری بر پایه احترام نسبت به زندگی جانداران؟

ب- عقیم ساختن کودن‌های ذهنی و کسانی که دارای سرشتی ناقص‌اند؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۲۰- آیا هنگامی‌که کار می‌کنید، از این‌که عده‌ای شما را نگاه کنند، تنفر دارید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۲۱- آیا برایتان اغلب اتفاق می‌افتد هنگامی‌که به آنچه در روز گذشته است فکر می‌کنید، خود را تنیده و ناآرام احساس کنید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۲۲- گمان می‌کنید که باید دقت کنید که درباره ارزش خود چیزی نگویید و فرصت دهید که دیگران خودشان کشف کنند که شما دارای چه توانایی‌هایی هستید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۲۳- آیا به‌طورکلی موفق می‌شوید هیجان‌های خود را به هر شکلی که باشند مهار کنید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۲۴- آیا برای شما از این‌که وقت خود را به پرسش درباره هدف نهایی زندگی انسانی بگذرانید، یک امر عادی است؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۲۵- "بیل" برای "کندن" است، همان‌گونه که "چاقو" برای؟ تیز کردن بریدن پوست کندن

 

۲۶- آیا می‌توانید افراد خودستایی را که از خود سخن می‌گویند یا به‌طور مستقیم می‌خواهند بفهمانند که برتر از دیگران‌اند تحمل کنید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۲۷- گمان می‌کنید که جامعه باید با سرعت بیشتری سبک‌های جدید زندگی را بپذیرد و سنت‌های ساده یا عادت‌های کهنه را کنار بگذارد؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۲۸- آیا بیشتر ناراحت می‌شوید از کسی که:

الف- همیشه همان سخنان را از سر می‌گیرد؟

ب- مست می‌کند و مزاحم دیگران می‌شود؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۲۹- اگر در کاری چنین به نظر آید که بخت با شما یاری نمی‌کند، گمان می‌کنید به خطر کردنش می‌ارزد؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۳۰- آیا فکر می‌کنید بیشتر مردم اکراه دارند از این‌که خود را برای دیگران به زحمت بیندازند که آن اندازه مؤدبانه خود را کنار می‌کشند؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۳۱- آیا لحظاتی وجود دارند که نمی‌توانید از دلسوزی نسبت به خود پیشگیری کنید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۳۲- فکر می‌کنید که تعداد قابل‌ملاحظه‌ای آزمایش علمی (مانند تشریح جانوران زنده یا تهیه مواد انفجاری با قدرت بالا) وجود دارند که بهتر است ممنوع گردند؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۳۳- آیا اغلب حسادت وجود شما را فرامی‌گیرد؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۳۴- آیا شما گرایش دارید که زود با مردم عصبانی شوید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۳۵- آیا شما را شخصی پرنشاط و مهیج (شاید بسیار پرنشاط و بسیار مهیج) می‌دانند؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۳۶- ترجیح می‌دهید که لباس شما:

الف- ساده و معقول باشد؟

ب- توأم با اندکی سلیقه ویژه باشد تا باعث شود دیگران به شما نگاه کنند؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۳۷- آیا وجدان شما عملاً شما را وامی دار که در کار خود بیش‌ازاندازه دارای دقت عمل باشید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۳۸- اگر باکسی موافق نباشید، دوست دارید که:

الف- پذیرفتنی‌ترین راه‌حل را که دارای کمترین پیچیدگی ممکن باشد، بیابید؟

ب- تا آنجا گفتگو کنید که کاملاً تفاوت‌های میان ارزش‌ها و اصول یا مواضع فکری روشن شوند؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۳۹- آیا وضع تندرستی شما آن اندازه ناپایدار است که شما را وامی‌دارد پیوسته نقشه‌های خود را تغییر دهید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۴۰- ترجیح می‌دهید که برای تأمین زندگی:

الف- به‌عنوان هنرمند فعالیت کنید؟

ب- به‌عنوان حسابرس خبره کارکنید؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۴۱- آیا این احساس را دارید که با زندگی و خواسته‌های آن کاملاً سازش یافته‌اید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۴۲- آیا این احساس را دارید که تلاش شما باعث احساس اعتماد در دیگران می‌شود به‌گونه‌ای که به‌ طور طبیعی به اجرای نقش رهبری هدایت می‌شوید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۴۳- آیا به توانمندی‌های خود برای رویارویی با فوریت‌هایی که پیش می‌آیند، اعتماد دارید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۴۴- چه شغلی را ترجیح می‌دهید:

الف- شغلی که برای شما خیلی گیرا باشد؟

ب- کاری که کمتر جالب باشد اما شما را ازنظر اجتماعی بالا ببرد؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۴۵- ترجیح می‌دهید که دوستی از جنس خود داشته باشید که:

الف- عمیقاً به فکر روشن کردن جایگاه خود نسبت به زندگی در همه‌ی جهات آن باشد؟

ب- کارآمد، باکفایت در انجام امور، مطمئن از خود و دارای شیوه تفکر عملی باشد؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۴۶- آیا ترجیح می‌دهید که در اجتماع:

الف- خود را به‌وضوح جلو بیندازید و حرف بزنید؟

ب- آرام در پشت‌صحنه بمانید؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۴۷- به‌طورکلی ترجیح می‌دهید که:

الف- داستان یک میهمانی که در آن افراد سرشناس حضور دارند یا شرح یک ماجرا را بخوانید؟

ب- یا در آن میهمانی شرکت کنید یا آن ماجرا را تجربه کنید؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۴۸- از میان اعداد زیر، کدام‌یک با دو عدد دیگر فرق دارد؟ ۵ ۷ ۲

 

۴۹- فکر می‌کنید که بسیاری چیزهایی که یک انسان متوسط را به خود مشغول می‌دارند، شایسته آن نیستند که شخص خردگرا را به خود مشغول دارند؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۵۰- آیا به‌طورکلی بیشتر علاقه دارید که کار ذهنی خود را برای دست یافتن به پاره‌ای از نتایج مشاهده کنید یا کاربرد این نتایج بیشتر موردنظر شماست؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۵۱- آیا معمولاً در لحظه‌ای که بیش از همه به انرژی نیاز دارید، دارای انرژی کافی هستید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۵۲- آیا وقت خود را بیشتر به سخن گفتن درباره میهمانی‌های بزرگ و دلپذیر گذشته می‌گذرانید؟ یا بیشتر وقت خود را صرف به یادآوردن آن‌ها می‌کنید؟ بلی

خیر

بین این دو (تردید دارم)

 

۵۳- آیا گمان می‌کنید که به دلیل تنش درونی خود برای انجام هر کاری بیش ازآنچه برای بیشتر مردم لازم است، انرژی صرف می‌کنید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۵۴- آیا گمان می‌کنید که جای تأسف خواهد بود اگر بخشی از پولی که برای امور مذهبی کنار گذاشته‌اید در اختیار پژوهش علمی قرار گیرد؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۵۵- هنگامی‌که سخن می‌گویید:

الف- آیا آنچه را که نخست به ذهنتان می‌آید، می‌گویید؟

ب- یا درنگ می‌کنید تا آنچه می‌گویید تا آنجا که شدنی است دقیق و روشن باشد؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۵۶- زندگی در کدام‌یک از دو جایگاه زیر را ترجیح می‌دهید:

الف- هنرپیشگی؟

ب- دبیری یک کانون مخصوص جوانان؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۵- آیا هرگز کوشیده‌اید برای ورود به یک محوطه، نگهبان یا دربان را به شک بیندازید، درعین‌حال که می‌دانسته‌اید حق ورود به آنجا را دارید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۵۸- آیا ممکن است چند شکست کوچک، شما را بی‌نهایت برانگیخته کند؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۵۹- کدام‌یک از عنوان‌های روزنامه‌ای زیر ممکن است بیشتر توجه شما را به خود جلب کند:

الف- فیزیک‌دان‌ها به کشف مهمی نائل می‌آیند؟

ب- یک دیکتاتور، یک حکومت قانونی را در معرض تهدیدهایی قرار می‌دهد؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۶۰- آیا دوست دارید از موقعیتی که دارای تغییر، مسافرت و تنوع (علیرغم معایب آن) است، برخوردار باشید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۶۱- آیا معمولاً با رجوع به اصول کلی اخلاقی برای کاری که باید انجام بدهید، تصمیم می‌گیرید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۶۲- آیا تمایل دارید که بی‌دلیل خود را آزار دهید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۶۳- اگر دو بچه آشنا را ببیند که بر سر عروسکی نزاع می‌کنند، چه می‌کنید:

الف- آن‌ها را به حال خود رها می‌کنید؟

ب- یا برای آنکه به این دعوا، منصفانه پایان دهید در کار آن‌ها دخالت می‌کنید؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۶۴- آیا در شرایط مساوی ترجیح می‌دهید که یک دوست مرد (یا یک دوست زن) داشته باشید که:

الف- بتواند مردم را تحت تأثیر قرار دهد و بر خرد جمعی چیره شود؟

ب- بتواند برای شما یک دوستی روشنفکرانه جالب را به ارمغان بیاورد؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۶۵- آیا این احساس را دارید که به درد هیچ کار نمی‌خورید و در زندگی هیچ‌وقت موفق نخواهید شد؟

الف- به‌ ندرت

ب- اغلب اوقات

بین این دو (تردید دارم)

 

۶۶- کدام‌یک از دو رشته زیر را ترجیح می‌دهید:

الف – جغرافی

ب- فلسفه

بین این دو (تردید دارم)

 

۶۷- آیا مردمی را ترجیح می‌دهید که:

الف- همیشه دقیقاً از دیدگاه خود آگاه‌اند؟

ب- با سبک و سنگین کردن دیدگاه‌های موافق و مخالف، مدت‌ها در تردیدند؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۶۸- آیا احساس می‌کنید که یک مشکل ناگهانی ممکن است شما را در موقعیتی قرار دهد که توانایی حل آن را نداشته باشید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۶۹- آیا این احساس را دارید که لازم است پیش از انجام کاری، نقشه‌هایی دقیق برای آن طرح کرد؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۷۰- آیا اگر شما را مسخره کنند، سرخورده و مأیوس می‌شوید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۷۱- آیا چنانچه هیجان‌زده شوید به‌سرعت خونسردی خود را دوباره بازمی‌یابید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۷۲- آیا می‌توانید صادقانه بگویید که اگر در شب از یک گورستان بگذرید، احساس ناراحتی نخواهید کرد؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۷۳- نسبت "به‌زودی" به "هرگز" مانند نسبت "نزدیک" است به: دور

هیچ کجا

وسیعاً

 

۷۴- اگر قرار بود که برای تصمیم‌گیری درباره یکی از امور زیر رأی می‌دادید، کدام‌یک را برمی‌گزیدید؟

الف- به همه توده‌های مردم یک زبان بین‌المللی آموخته شود.

ب- به فرد حق داده شود که زندگی جنسی خود را بر پایه تشخیص و عقل خود برنامه‌ریزی کند نه آنکه از قوانین اخلاقی سنتی پیروی کند.

بین این دو (تردید دارم)

 

۷۵- آیا طبیعتاً خجالتی هستید و در حضور کسانی که دارای موقعیت برتری هستند یا ازنظر رتبه و تجربه از شما بالاترند، نارسایی‌های خود را حس می‌کنید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۷۶- آیا گرایش دارید به:

الف- یک خوش‌بینی تقریباً بدون تشویش؟

ب- یک بدبینی تقریبا احتیاط‌ آمیز؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۷۷- آیا بهتر است که جمعه با تأکید بیشتری، به‌عنوان روز وظایف عبادی در نظر گرفته شود؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۷۸- آیا اغلب اتفاق می‌افتد بذله‌هایی را که به ذهنتان می‌رسد، به زیان دیگران (که گاهی سزاوار آن‌اند) بیان کنید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۷۹- آیا اتفاق افتاده است که از سخنان بدخواهانه‌ای که پشت سر شما گفته‌اند، سخنانی که هیچ پایه و اساسی نداشته‌اند، ناراحت شوید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۸۰- آیا حتی پس از نوشیدن قهوه یا چای در آخر شب می‌توانید به‌خوبی بخوابید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۸۱- آیا صبر می‌کنید تا کاملاً ازآنچه می‌گویید مطمئن شوید و پس‌ازآن وارد گفتگو شوید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۸۲- کدام‌یک از فعالیت‌های زیر را ترجیح می‌دهید:

الف- تمرین‌های بدنی؟

ب- بازی‌های فکری؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۸۳- آیا خود را بسیار محتاط می‌دانید و احساسات دیگران را مثلاً با پرهیز از دادن تذکرات سرسری که بعداً موجب تأسف شما گردند، در نظر دارید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۸۴- آیا خواستار آن هستید که در روزنامه‌ها جای مهم‌تری به شما بدهند:

الف- جایی که به کاشفان می‌دهند؟

ب- جایی که به کشتی گیران نام‌آور یا به کسانی که در مسابقات بزرگ جایگاه نخست را به دست می‌آورند، می‌دهند؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۸۵- آیا گاهی تذکراتی می‌دهید که خود به‌طورجدی به آن‌ها باور ندارید، برای آنکه با مفتضح کردن دیگران تفریح کنید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۸۶- آیا کار شما کاری است که نیازمند دقت بسیار در همه جزئیات است؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۸۷- آیا شما را به‌عنوان شخصی می‌شناسند که دارای قریحه درون‌نگری است؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۸۸- آیا بی‌دلیل از نوعی جانور می‌ترسید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۸۹- آیا دوست دارید:

الف- ادعا کنید که می‌توانید با مشکلات، هر زمان که پیش آیند، رویارو شوید؟

ب- برنامه کاری ترتیب دهید تا همه مشکلات را پیش از اجرا حل کنید؟

بین این دو (تردید دارم)

 

 

۹۰- آیا درمجموع پدر و مادر خود را تحسین می‌کنید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۹۱- آیا می‌توانید چنان به‌شدت به یک کار خلاق یا جالب دل ببندید که برایتان با داشتن یک دوست صمیمی یکسان باشد؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۹۲- فکر می‌کنید که برای شما حل کردن کدام‌یک از مسائل زیر مهم‌تر است:

الف- مشکلات سیاسی جهان جدید؟

ب- مسئله جهت‌گیری اخلاقی جهان جدید؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۹۳- آیا اتفاق می‌افتد که حالات هیجانی شما باعث شوند که حتی در برابر چشم خود به‌عنوان یک فرد بی‌منطق جلوه‌گر شوید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۹۴- آیا دوست دارید که دائماً نوع کار خود را عوض کنید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۹۵- آیا:

الف- اگر مردم نشان ندهند که به‌اندازه کافی قدر شما را می‌دانند، در برابر این وضع بی‌تفاوت می‌مانید؟

ب- یا اگر به‌اندازه کافی قدر شما را ندانند، روحیه خود را از دست می‌دهید؟

بین این دو (تردید دارم)

 

 

۹۶- آیا این احساس را دارید که چندین بار و یا اخیراً متهم به خطایی شده‌اید که آن را مرتکب نشده‌اید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۹۷- فکر می‌کنید که در ازدواج باید زنی را (شوهری را) برگزید که:

الف- دارای آن‌چنان وجهه‌ای باشد که دیگران را به تحسین وادارد؟

ب- یا بازخورد و رفتار وی در زندگی اساساً جنبه معنوی داشته یا از قریحه هنری برخوردار باشد؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۹۸- آیا دوست دارید در یک گروه آن‌کسی باشید که آن گروه و کارهای آن را، آن‌چنان خوب می‌شناسد که می‌تواند خود را در رأس دیگران قرار دهد؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۹۹- آیا خود را شخصی می‌دانید لجباز و متمایل به پیروی از افکار خاص خود و بدون توجه به باورهای دیگران؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۰۰- اگر در اجتماع ناگهان در مرکز توجه یک گروه قرار بگیرید، ناراحت می‌شوید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۰۱- آیا روحیه انتقادی شما براثر خواندن نوشته‌هایی که هدف‌های تبلیغاتی در آن‌ها گنجانده شده است، اغلب به‌آسانی برانگیخته و بیدار می‌شوند؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۰۲- آیا غالباً از خود ناراضی هستید و همراه آن احساس می‌کنید که به‌اندازه دیگران توانایی ندارید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۰۳- آیا احتیاط ذاتی، شما را از آغاز کردن گفتگو با یک شخص از جنس مخالف که او را نمی‌شناسید ولی بسیار دل‌فریب است بازمی‌دارد؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۰۴- رابطه "ترکیب کردن" با "مخلوط کردن" مانند رابطه "گروه" است با: دشمنان لشکر جمعیت

 

۱۰۵- آیا آن‌قدر درد معده کشیده‌اید که از خود بپرسید آیا من زخم معده دارم؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۰۶- کدام‌یک از کسرهای زیر از نوع دو کسر دیگر نیست؟ ۱۱|۳ (سه بر یازده) ۹|۳ (سه بر نه) ۷|۳ (سه بر هفت)

 

۱۰۷- ترجیح می‌دهید که به کدام‌یک از دو شغل زیر اشتغال داشته باشید:

الف- راهنمای حرفه‌ای برای جوانانی که در جستجوی شغلی هستند؟

ب- مدیر یک موسسه صنعتی؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۰۸- اگر فرد مقتدری بکوشد که شما را وادار به انجام کاری کند، آیا معمولاً تمایل دارید درست برعکس آن عمل کنید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۰۹- آیا دوست دارید که در گردهمایی‌های بسیاری مانند میهمانی‌ها یا مجالس شادی شرکت کنید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۱۰- آیا معمولاً دوست ندارید که در کارهای بسیار شخصی شما را یاری دهند مثلاً مستخدمین برای این امور در خدمت شخص شما باشند؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۱۱- آیا دوره‌هایی وجود دارند که شما احساس بدخلقی کنید و در آن دوره‌ها مایل به دیدن کسی نباشید:

الف- به‌ندرت

ب- اغلب اوقات

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۱۲- آیا دوست دارید که طرح‌های خود را شخصاً سازمان‌دهی نمایید بدون آن‌که دیگران فکرهایی را در مورد آن‌ها به شما القاء کنند و بدون آن‌که با آن‌ها گفتگو کنید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۱۳- آیا این احساس را دارید که گفتگو با افرادی که بسیار خشک و پای بند عادت‌های اجتماعی هستند، شما را ناراحت می‌کند، چون از حساسیت لازم برخوردار نیستند؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۱۴- درمجموع هم‌نشینی با کدام‌یک را بیشتر می‌پسندید:

الف- کتاب را؟

ب- اشخاص را؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۱۵- آیا به‌آسانی بر هر موضوعی که فکر خود را به آن مشغول می‌کنید، متمرکز می‌شوید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۱۶- اگر کاری را آغاز کنید که روزها یا ماه‌ها طول می‌کشد، فکر می‌کنید که:

الف- می‌توانید به‌آسانی در هرلحظه آن را کنار بگذارید و استراحت کنید؟

ب- تا کار به پایان نرسد، دشوار است بتوانید آن را کنار بگذارید و استراحت کنید؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۱۷- اگر بنا باشد که چیزی را درباره موضوع معینی بیاموزید، دوست دارید چگونه این کار را انجام دهید:

الف- با گفت‌وشنودهای هدایت‌شده؟

ب- با خواندن کتاب درباره موضوع در مناسب‌ترین موقع؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۱۸- فکر می‌کنید که اغلب ما آن‌قدر گرفتار عیوب هستیم که اگر چشم‌پوشی متقابل در کار نباشد، زندگی تحمل‌ناپذیرتر می‌شود؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۱۹- اگر از شما بخواهند که پس ‌از انجام دادن وظایف خود و در پی یک روز کامل کاری، اضافه‌کاری کنید، آیا:

الف- هرگز هیچ احساس ناراحتی از خود نشان نمی‌دهید؟

ب- آشکارا نشان می‌دهید که ناراضی هستید؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۲۰- ترجیح می‌دهید افرادی که با شما کار می‌کنند:

الف- شما را تنها بگذارند؟

ب- عادت کنند هرگاه که دلشان خواست به دیدن شما بیایند؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۲۱- گمان می‌کنید که پرهیز از موقعیت‌هایی که باید در آن‌ها از آرامش خود دست بکشید، برایتان لازم است، زیرا که این موقعیت‌ها برای شما خستگی بیش‌ازاندازه به بار می‌آورند؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۲۲- به واژه‌هایی که در برابر این جمله قرارگرفته‌اند، نگاه کنید و از میان آن‌ها کلمه‌ای را که با واژه‌های دیگر متفاوت است، برگزینید هیچ‌یک اندکی بسیار

 

۱۲۳- آیا گرایش دارید که به همان اندازه (یا بیشتر) دوستانی از جنس مخالف داشته باشید یا دوستانی هم‌جنس خود؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۲۴- هنگامی‌که دوستانی برای خود برمی‌گزینید بیشتر به این نکته توجه دارید که:

الف- هم‌نشینی با آن‌ها دلپذیر و آسان است.

ب- از برخی ویژگی‌های اخلاقی خوب برخوردارند و دارای ذوق سلیم هستند.

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۲۵- کدام‌یک از کارهای زیر را ترجیح می‌دهید:

الف- کار یک پیشخدمت رستوران را؟

ب- کار یک نجار را (البته در شرایط مساوی)؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۲۶- آیا هنگامی‌که کار سختی در پیش دارید، می‌لرزید، عرق می‌کنید و نگران می‌شوید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۲۷- نسبت "شگفتی" به "عجیب" مثل "ترس" است به : شجاع مضطرب موحش

 

۱۲۸- آیا گرایش دارید که در حضور افراد بالاتر از خود عصبی و ناآرام باشید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۲۹- آیا غالباً خواب‌هایی می‌بینید که بسیار تکان‌دهنده‌اند و خواب شما را آشفته می‌سازند؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۳۰- هنگامی‌که یک کار بدنی یا ذهنی انجام می‌دهید، چه وقت نیاز به استراحت دارید:

الف- فقط پس‌ازآنکه اشخاص دیگری که به همان نوع کار مشغول بوده‌اند ازپادرآمده باشند

ب- پیش از آنکه هیچ‌کدام از آن‌ها چنین نیازی را احساس کنند

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۳۱- آیا معمولاً میزان موفقیت خود را در کار یا در ورزش با مردم در میان می‌گذارید بدون توجه به این نکته که لازم است صبر کنید تا آن‌ها از شما بپرسند؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۳۲- آیا خود را یک شخص جامعه‌گرا (یک شخص اجتماعی) می‌دانید که با میل و علاقه سخن می‌گوید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۳۳- اگر من چهار سال مسن‌تر از برادرم هستم که شش سال است به دنیا آمده، سن من دو سال پیش چقدر بوده است؟ هشت ده دوازده

 

۱۳۴- آیا دارای ویژگی‌هایی هستید که به دلیل وجود آن‌ها خود را از بیشتر مردم برتر می‌دانید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۳۵- آیا تمایل دارید به این‌که:

الف- از پذیرفتن این فکر که بیشتر مردم ازنظر ذهنی اندکی عجیب‌اند خودداری کنید، گرچه خود آن‌ها این مطلب را قبول ندارند؟

ب- یا چنین فکری را می‌پذیرید؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۳۶- هنگامی‌که برای خوابیدن به رختخواب می‌روید، آیا پیش از به خواب رفتن، مدتی بیدار می‌مانید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۳۷- آیا ترجیح می‌دهید:

الف- به یک سرود دسته‌جمعی در یک عبادتگاه، در کنار یک روحانی گوش دهید؟

ب- یا به یک آهنگ والس در یک مهمانی در کنار دوستان؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۳۸- آیا از این‌که رفتار شما را مغایر با عادت‌های معمول جامعه یا عجیب بدانند، ناراحت می‌شوید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۳۹- آیا پیامد شکست، این است که:

الف- در شما کوشش جدیدی برانگیزد؟

ب- شما را از دنبال کردن رفتاری که در پیش‌گرفته‌اید، ناامید کند؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۴۰- آیا برایتان آسان است که استراحت کنید و به هیچ‌چیز اهمیتی ندهید، هنگامی‌که چنین کاری برایتان امکان‌پذیر است؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۴۱- آیا عادت دارید:الف- به‌سرعت تصمیم بگیرید؟ب- یا به‌کندی و بااحتیاط تصمیم می‌گیرید؟ الف خیر ب

 

۱۴۲- آیا در فعالیت‌های گروهی نقش مهمی ایفا می‌کنید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۴۳- هنگامی‌که دوستان شما کار تازه‌ای را برنامه‌ریزی می‌کنند، گرایش دارید که آن‌ها را در چه جهتی سوق دهید؟

الف- در جهت احتیاط و شاید بدبینی؟

ب- در راستای خوش‌بینی و شهامت؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۴۴- هنگامی‌که ناگزیرید فعالیتی نکنید آیا مشغول چرت زدن می‌شوید، به خط کشیدن روی کاغذ می‌پردازید یا با انگشتان خود به چنین فعالیت‌هایی روی می‌آورید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۴۵- فکر می‌کنید بیشتر مردم اگر فقط تلاش می‌کردند و اگر از خود پشتکار نشان می‌دادند، در زندگی موفق می‌شدند؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۴۶- آیا فکر می‌کنید بیشتر مشکلات زمان ما ناشی از:

الف- کمبود هوش و تربیت است؟

ب- سوءنیت و کمبود درک درست ذاتی است؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۴۷- نسبت "تپه" به "کوه" مثل "دریاچه" است به : سیل جلگه اقیانوس

 

۱۴۸- آیا :

الف- از ابراز بی‌حوصلگی نسبت به کسانی که رفتاری نامعقول دارند، خودداری می‌کنید؟

ب- به مردم آشکارا نشان می‌دهید که درباره آن‌ها چه فکر می‌کنید؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۴۹- آیا وکالت دادگستری را بر خلبانی ترجیح می‌دهید (البته در صورت تساوی سایر شرایط)؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۵۰- آیا مشهورید به این‌که:

الف – سرسخت هستید و روحیه انتقادی در شما بیش‌ازحد معمول است؟

ب- زندگی را آسان می‌گیرید و از خود تفاهم نشان می‌دهید؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۵۱- آیا فکر می‌کنید هنگامی‌که مسئله تصمیم‌گیری مطرح است مردم باید :

الف- از احساسات و آرمان‌هایی که به آن‌ها آموخته‌اند، پیروی کنند؟

ب- با خونسردی و به شیوه منطقی استدلال کنند تا به نتایج موردنظر خود دست یابند و به‌این‌ترتیب آشکارا عقل و احساس را از یکدیگر جدا سازند؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۵۲- آیا به نظر شما حرف زدن و از حفظ سخن گفتن در برابر جمعیت زیاد، کار دشواری است؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۵۳- اگر اتفاق بیفتد که ضمن صحبت با گروه کوچکی از اشخاص، متوجه شوید که یک یا دو نفر از آن‌ها کمرو هستند آیا:

الف- آن‌ها را تشویق می‌کنید که چیزی بگویند؟

ب- یا در لحظاتی که گفتگو قطع می‌شود، شما از فرصت استفاده می‌کنید که خود حرف بزنید؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۵۴- اگر در یک کارخانه سازنده لوازم مکانیکی کار می‌کردید:

الف- ترجیح می‌دادید که در قسمت تهیه طرح‌های دقیق کارکنید؟

ب- یا با خریداران احتمالی محصولات کارخانه گفتگو کنید؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۵۵- آیا از اختلالات گوارشی رنج می‌برید، مثلاً هنگامی‌که بیشتر از معمول کار می‌کنید؟ به‌ندرت خیر فراوان

 

۱۵۶- ترجیح می‌دهید که:

الف- مهندس باشید-

ب- یا استاد جامعه‌شناسی؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۵۷- آیا دوست دارید که لباس پوشیدن شما:

الف- جلب‌توجه نکند و یا به‌گونه‌ای باشد که معمولاً موردپسند دوستان شماست؟

ب- کمی سلیقه شخصی در آن به‌کاررفته باشد و تأکید بر رنگ‌ها و پارچه‌ها به نحوی بیانگر شخصیت باشد؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۵۸- اگر دریابید که یک شخص نادرست و خودخواه است، آیا می‌کوشید که این امر را به او ثابت کنید، حتی اگر این کار شما را بسیار ناراحت کند؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۵۹- آیا ترجیح می‌دهید که :

الف- گزارش جنگ‌های روز، گزارش‌های سیاسی یا نظامی بخوانید؟

ب- یا یک رمان تخیلی را که جنبه احساساتی داشته باشد؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۶۰- آیا شما از اشخاصی هستید که واکنش هیجانی آن‌ها نسبت به جنبه‌های هنری، چنان شدید است که درک درست واقعیات را در آن‌ها تحت‌الشعاع قرار می‌دهد، مثلاً آیا واکنش در شما به حدی است که نمی‌توانید در خانه‌ای که بد تزیین شده زندگی کنید حتی اگر این منازل از جهات دیگر دارای مزایایی باشند؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۶۱- آیا شما خود را به‌منزله شخصی می‌دانید که به‌آسانی اقناع می‌شود و در جستجوی دقت عمل نیست؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۶۲- وقتی در راه رسیدن به یک هدف که برایتان باارزش است، با موانع جدی روبرو می‌شوید، آیا :

الف- خود را با این وضع، از طریق یافتن هدف دیگری که تقریباً به همان اندازه ارضاکننده است، سازش می‌دهید.

ب- به تلاش بی‌امان خود علیرغم مشکلات فزاینده ادامه می‌دهید

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۶۳- آیا گاهی وسط شب از خواب بیدار می‌شوید و به دلیل دلواپسی‌هایی که دارید، دوباره خوابیدن برایتان دشوار است؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۶۴- اگر بنا بود که یک طرح سازنده تهیه می‌کردید، ترجیح می‌دادید که بر پایه کدام‌یک از دو روش کارکنید :

الف- با کمیته‌ای دربرگیرنده افراد کارآمد و علاقه‌مند به بررسی آن؟

ب- به‌وسیله خودتان با کمک یکی دو نفر که زیر نظر شما کار می‌کنند؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۶۵- آیا معمولاً شما را به‌عنوان یک فرد اهل عمل می‌شناسند؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۶۶- اگر درباره شما این‌گونه اظهارنظر کنند که شما شخصی هستید که از سخن گفتن خوشتان می‌آید و هر بار که فرصت گفتگو با شخص دیگری دست می‌دهد، احساس می‌کنید که دل خود را خالی کرده‌اید، آیا فکر می‌کنید که :

الف- این قضاوت غلط است.

ب- درست وصف حال شماست

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۶۷- ترجیح می‌دهید استادی داشته باشید که :

الف- نسبت به شما بی‌توجه باشد و بگذارد کارتان را به میل خود اداره کنید؟

ب- شما را دائماً زیر نظر بگیرد و مطالبی را به شما القا کند

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۶۸- ترجیح می‌دهید در کجا با دوستان خود قرار ملاقات بگذارید :

الف- در یک کافه شلوغ و پرمشتری

ب- در یک محل تجمع گزیده و دنج

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۶۹- اگر بنا بود سه نوع سرگرمی داشتید، کدام‌یک از دو ردیف سرگرمی زیر را انتخاب می‌کردید:

الف- نوازندگی دریک ارکستر، بازی بریج، بازی فوتبال

ب-عکاسی، تهیه مجموعه یا سنگ‌های مختلف، قایق‌سواری

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۷۰- آیا وقتی کسل هستید، این کسالت را با گفتن نکاتی که دیگران را آزرده می‌سازد نشان می‌دهید:

الف- به‌ندرت

ب- غالباً

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۷۱- هنگامی‌که مردم را در اتوبوس می‌بینید، آیا دوست دارید وقتتان را به این بگذرانید که از خود بپرسید آن‌ها به چه‌کاری مشغول‌اند، به چه چیزی می‌اندیشند و فکرهایی مانند این‌ها؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۷۲- هنگامی‌که یک حریف یا یک رقیب دارید، آیا می‌توانید با همه نیرو با او مبارزه کنید بی آن‌که احساس کینه‌ورزی یا حسادت نسبت به او داشته باشید؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۷۳- رابطه "قند" با "چای" مانند رابطه "نمک" است با : قهوه سوپ فنجان

 

۱۷۴- آیا ترجیح می‌دهید که شبی را :

الف- با کار کردن به‌تنهایی بگذرانید.

ب- یا در یک میهمانی بدون آن‌که هدف خاصی داشته باشید؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۷۵- نسبت "داشتن" به "ثروتمند" مانند "دانستن" است به : خردمند مغرور پیر

 

۱۷۶- آیا گاهی فکر می‌کنید که بیشتر مردم به آن اندازه‌ای که برازنده حسن نیت شما باشد، در برابر شما خوب و باملاحظه نیستند؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۷۷- کدام‌یک از واژه‌های زیر با دو واژه دیگر تناسب ندارد؟ شکسته وسیع منظم

 

۱۷۸- فکر می‌کنید واکسن زدن (مایه‌کوبی) به بچه‌های خیلی کوچک، بی‌رحمی است و پدر و مادر باید این حق را داشته باشند که خواستار تعویق مایه‌کوبی آنان شوند؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۷۹- آیا :

الف- هنگامی‌که در جمع هستید، احساسات خود را به‌آسانی و فوری نشان می‌دهید؟

ب- یا آن‌ها را در خود نگه می‌دارید؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۸۰- آیا فکر می‌کنید که حفظ نیروی نظامی مهم‌تر از تلاش در گسترش اتحاد با دیگر ملل است؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۸۱- آیا ترجیح می‌دهید که:

الف- فرصت‌هایی برای آزمایش احساسات درونی خود بیابید؟

ب- یا از این موقعیت‌ها پرهیز کنید؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۸۲- نوع کدام‌یک از اشیاء زیر از نوع دو شئ دیگر متفاوت است؟ شمع ماه چراغ برق

 

۱۸۳- آیا درزمینۀ مسائل اجتماعی شما را به‌عنوان شخصی می‌دانند که :

الف- با تفاهم و آرمان‌گرا هستید؟

ب- خشن و اهل عمل هستید؟

بین این دو (تردید دارم)

 

۱۸۴- آیا احساس می‌کنید می‌توان شخصیت شما را به‌آسانی درک کرد و بسیاری از اشخاص شما را درک و با شما هم احساسی می‌کنند؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۸۵- آیا ترجیح می‌دهید که یک بعدازظهر بیکاری خود را :

الف- در یک نمایشگاه آثار هنری بگذرانید؟

ب- یا با دوستان دور یک میز بازی کنید؟

بین این دو (تردید دارم)

 

 

۱۸۶- آیا هیچ‌گاه احساس ناگهانی ترس یا خطر مبهم، بی‌آنکه دلیل پذیرفتنی داشته باشد، در شما پدید آمده است؟ بلی خیر بین این دو (تردید دارم)

 

۱۸۷- آیابه هر یک از پرسش‌های پیشین :

الف- با علامت گذاشتن روی همین نسخه پاسخ داده‌اید؟

ب- یا روی پاسخنامه جداگانه علامت زده‌اید؟