آزمون آنلاین خلاقیت عابدی CT

خلاقیت عابدی,تست خلاقیت عابدی,آزمون خلاقیت عابدی,آزمون آنلاین عابدی,پرسشنامه خلاقیت عابدی,سنجش خلاقیت,آزمون سنجش خلاقیت,تست استعداد و توانایی

📝 تعداد سوالات : 60

📊 تفسیر و رسم نمودار : دارد

15000 تومان

پرداخت و اجرای آزمون !

 نتیجه تفسیر و رسم نمودار به صورت PDF ارائه میشود. 

آزمون خلاقیت عابدی CT

آزمونی که در پیش رو دارید آزمون خلاقیت عابدی است. فرم کنونی این آزمون در سال 1992 توسط گروه استادان دانشگاه کالیفرنیا (عابدی، اونیل و اسپیل برگر) بوجود آمد.

این آزمون دارای 60 سوال سه گزینه ای می باشد که به چهار بخش گوناگون تقسیم می شود. هر یک از سوالات را با دقت مطالعه کرده و سپس از بین پاسخ های موجود، گزینه ای که در مورد شخص شما بیشتر صدق می نماید را انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید که در این آزمون، پاسخ درست یا غلط وجود ندارد.