آزمون آنلاین اضطراب بک BAI

آزمون آنلاین بک,آزمون آنلاین اضطراب بک,تست آنلاین اضطراب بک, تست رایگان روانشناسی

📝 تعداد سوالات : 21

📊 تفسیر و رسم نمودار : دارد

10000 تومان

پرداخت و اجرای آزمون !

 نتیجه تفسیر و رسم نمودار به صورت PDF ارائه میشود. 

 

پرسشنامه اضطراب بک

پرسشنامه اضطراب بک BAI ، یک پرسشنامه خود گزارشی است که برای اندازه‌گیری شدت اضطراب در نوجوانان و بزگسالان تهیه شده‌است. این پرسشنامه یک مقیاس ۲۱ ماده‌ای است که آزمودنی در هر ماده یکی از چهار گزینه که مشان دهنده شدت اضطراب است را انتخاب می‌کند.