پکیج پروتکل های آموزشی و درمانی روانشناسی (شماره 5)

تاریخ ایجاد :

پروتکل درمانی,پروتکل روانشناسی,دانلود پروتکل روانشناسی,دانلود پروتکل درمانی,دانلود پروتکل درمانی روانشناسی,پروتکلهای روانی

📄 فرمت فایل : WORD

📖 تعداد پروتکل موجود در این پکیج : 10

✔ منبع : دارد

10000 تومان

5,000 تومان

 

 

 

در پروتکلهاى درمانى نحوه درمان یک بیمارى با دقت بسیار و با جزئیات کامل بیان گردیده است. در نتیجه، درمان بیمار با کمترین خطا و به بهترین شکل ممکن صورت خواهد پذیرفت. به عنوان مثال در این پروتکل ها تعداد جلسات و تکالیف و تکنیکهای هر جلسه  قید گردیده است.

پروتکلهای درمانی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان روانشناسی و مشاوره سیار کاربردی میباشد.

 

پروتکل های موجود در این پکیج (شماره 5) :

 

۱- پکیج درمان شناختی رفتاری (CBT) به شیوه داتلیو

تعداد جلسات آموزشی : 8

تعداد صفحات : 5

فرمت فایل : WORD

 

2- پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی

تعداد جلسات آموزشی : 8

تعداد صفحات : 1

فرمت فایل : WORD

 

3- پروتکل آزمون انشاء

تعداد صفحات : 9

فرمت فایل : WORD

 

۴- پروتکل درمانی ماتریکس

تعداد جلسات آموزشی : 8

تعداد صفحات : 2

فرمت فایل : WORD

 

۵- پروتکل طرحواره درمانی ولز (درمان فراشناختی)

تعداد جلسات آموزشی : 8

تعداد صفحات : 9

فرمت فایل : WORD

 

6- طرح درس آموزش مهارت‌های زندگی

تعداد جلسات آموزشی : 10

تعداد صفحات: 8

فرمت فایل : WORD

 

7- پروتکل کاهش استرس بر پایۀ ذهن آگاهی

تعداد جلسات آموزشی : 12

تعداد صفحات: 6

فرمت فایل : WORD

 

8- مداخله آموزش ذهن آگاهی (سگال و همکاران، 2002)

تعداد جلسات آموزشی : 8

تعداد صفحات: 3

فرمت فایل : WORD

 

9- مدل و الگوی طراحی آموزشی براساس الگوی مریل

تعداد صفحات: 19

فرمت فایل : WORD

 

۱۰- مقیاس ریاضی برای کودکان MASC

تعداد صفحات : 21

فرمت فایل : WORD