پکیج پروتکل های آموزشی و درمانی روانشناسی (شماره 3)

تاریخ ایجاد :

پروتکل درمانی,پروتکل روانشناسی,دانلود پروتکل روانشناسی,دانلود پروتکل درمانی,دانلود پروتکل درمانی روانشناسی,پروتکلهای روانی

📄 فرمت فایل : WORD

📖 تعداد پروتکل های موجود در این پکیج : 10

🌎 منبع : دارد

10000 تومان

5,000 تومان

 

 

در پروتکلهاى درمانى نحوه درمان یک بیمارى با دقت بسیار و با جزئیات کامل بیان گردیده است. در نتیجه، درمان بیمار با کمترین خطا و به بهترین شکل ممکن صورت خواهد پذیرفت. به عنوان مثال در این پروتکلها تعداد جلسات و تکالیف و تکنیکهای هر جلسه  قید گردیده است.

پروتکلهای درمانی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان روانشناسی و مشاوره سیار کاربردی میباشد.

 

پروتکل های موجود در این پکیج (شماره 3) :

 

۱- پروتکل حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR)

تعداد جلسات آموزشی : ۸

تعداد صفحات : 10

فرمت فایل : WORD

 

2- پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد هیز

تعداد جلسات آموزشی : 9

تعداد صفحات : 1

فرمت فایل : WORD

 

3- پروتکل درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (اکت) برای افسردگی

تعداد جلسات آموزشی : 10

تعداد صفحات : 11

فرمت فایل : WORD

 

۴- پروتکل درمان پذیرش و تعهد برای اضطراب اجتماعی

تعداد جلسات آموزشی : 10

تعداد صفحات : 3

فرمت فایل : WORD

 

۵- پروتکل درمان شناختی رفتاری اضطراب اجتماعی براساس الگوی هافمن

تعداد جلسات آموزشی : 9

تعداد صفحات : 1

فرمت فایل : WORD

 

6- پروتکل درمان فراشناختی (MCT)

تعداد جلسات آموزشی : 14

تعداد صفحات: 11

فرمت فایل : WORD

 

7- پروتکل درمان هیپنوتراپی با رویکرد شناختی-رفتاری

تعداد جلسات آموزشی : ۸

تعداد صفحات: 1

فرمت فایل : WORD

 

8- پروتکل درمانی مدیریت خشم

تعداد جلسات آموزشی : 12

تعداد صفحات: 17

فرمت فایل : WORD

 

9- پروتکل رفتار درمانی دیالکتیک (DBT)

تعداد جلسات آموزشی : ۸

تعداد صفحات: 11

فرمت فایل : WORD

 

۱۰- پروتکل راهبردهای شناختی بر اساس پی کیو 4 آر (PQ4R)

تعداد جلسات آموزشی : ۸

تعداد صفحات : 37 صفحه

فرمت فایل : WORD