پکیج پروتکل های آموزشی و درمانی روانشناسی (شماره 1)

تاریخ ایجاد :

پروتکل درمانی,پروتکل روانشناسی,دانلود پروتکل روانشناسی,دانلود پروتکل درمانی,دانلود پروتکل درمانی روانشناسی,پروتکلهای روانی

📄 فرمت فایل : PDF - WORD

📖 تعداد پروتکل های موجود در این پکیج : 10

🌎 منبع : دارد

10000 تومان

5,000 تومان

 

 

در پروتکلهاى درمانى نحوه درمان یک بیمارى با دقت بسیار و با جزئیات کامل بیان گردیده است. در نتیجه، درمان بیمار با کمترین خطا و به بهترین شکل ممکن صورت خواهد پذیرفت. به عنوان مثال در این پروتکل ها تعداد جلسات و تکالیف و تکنیکهای هر جلسه  قید گردیده است.

پروتکلهای درمانی برای دانشجویان و فارغ التحصیلان روانشناسی و مشاوره سیار کاربردی میباشد.

 

 

پروتکل های موجود در این پکیج (شماره 1) :

1- پروتکل اجتماع درمان مدار برای معتادان به مواد مخدر

تعداد جلسات آموزشی : 10 جلسه

تعداد صفحه : 37 صفحه

فرمت فایل : word

 

2- برنامه آموزش مؤلفه های تاب آوری هندرسون و میلستسن

تعداد جلسات آموزشی : 12 جلسه

تعداد صفحه : 29 صفحه

فرمت فایل : word

 

3- پروتکل آموزش مادران کودکان دارای اختلال نارسایی توجه بیش فعالی بر اساس مدل بارکلی

تعداد جلسات آموزشی : 10 جلسه

تعداد صفحه : 3 صفحه

فرمت فایل : word

 

4- پروتکل آموزش مهارت‌های تحمل پریشانی مبتنی بر رفتار درمانی دیالکتیک

تعداد جلسات آموزشی : 8 جلسه

تعداد صفحه : 11 صفحه

فرمت فایل : word

 

5- پروتکل آموزش روان درمانی حمایتی

تعداد جلسات آموزشی : 12 جلسه

تعداد صفحه : 2 صفحه

فرمت فایل : word

 

6- پروتکل آموزش راهبرد تصمیم گیری

تعداد جلسات آموزشی : 8 جلسه

تعداد صفحه : 18 صفحه

فرمت فایل : word

 

7- پروتکل آموزش تحلیل رفتار متقابل

تعداد جلسات آموزشی : 8 جلسه

تعداد صفحه : 1 صفحه

فرمت فایل : word

 

8- پروتکل آموزش مهارت رفتار جرات‏مندانه

تعداد جلسات آموزشی: 10 جلسه

تعداد صفحه : 3 صفحه

فرمت فایل : word

 

9- پروتکل آموزش مثبت‌نگری

تعداد جلسات آموزشی: 9 جلسه

تعداد صفحه : 14 صفحه

فرمت فایل : word

 

10- آموزش شناخت درمانی در کاهش نگرش‌های ناکارآمد و باورهای مرتبط با مصرف مواد

تعداد جلسات آموزشی : 10 جلسه

تعداد صفحه : 16 صفحه

فرمت فایل : word

 

توجه: این پکیج (پروتکل ها) شامل جلسات درمانی برای آموزش و اجرا می‌باشد. این پکیج برگفته از پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری دفاع شده می باشد و در تحقیقات مختلف مورد استفاده قرار گرفته و با جامعه و نمونه ایرانی سنخیت کامل دارد.