پروتکل معنادرمانی گروهی

تاریخ ایجاد :

پروتکل درمانی,پروتکل معنادرمانی,پروتکل درمان گروهی معنادرمانی,معنادرمانی,معنادرمانی گروهی,لوگوتراپی

📄 فرمت فایل : WORD

📖 تعداد صفحات : 12

🌎 منبع : دارد

12000 تومان

9,000 تومان

 

معنادرمانی که به آن لوگوتراپی نیز گفته می‌شود مکتب روانشناسی است که ویکتور فرانکل آن را بنیان‌گذاشت.

 

تعریف معنادرمانی یا لوگوتراپی

خاستگاه لغوی معنادرمانی یا لوگوتراپی به واژه یونانی لوگوس بازمی‌گردد. لوگوس به معنای واژه یا کلمه، ارادهٔ پروردگار یا معناست. اما رساترین معادل آن معنا می‌باشد (logo=meaning). بر این اساس و بنا به گفتهٔ ویکتور فرانکل معنادرمانی عبارت است از: «درمان از رهگذر معنا یا شفابخشی از رهگذر معنا» یا «روان درمانی متمرکز بر معنا».

 

اصول اولیهٔ معنادرمانی به شکل زیر تعریف می‌شوند :

زندگی تحت هر شرایطی واجد معنا است. حتی مصیبت بارترین نوع آن محرک اصلی ما در زندگی، میل و نیتمان برای پیدا کردن معنی آن است ما این آزادی را داریم که معنی آنچه انجام می‌دهیم و آنچه تجربه می‌کنیم، یا حداقل آنچه که در جایگاه خودمان در یک موقعیت رنج‌آور و تغییرناپذیر با آن روبرو می‌شویم، بیابیم

 

اصول اولیهٔ معنادرمانی به شکل زیر تعریف می‌شوند :

1- زندگی تحت هر شرایطی واجد معنا است. حتی مصیبت بارترین نوع آن.

2- محرک اصلی ما در زندگی، میل و نیتمان برای پیدا کردن معنی آن است.

3- ما این آزادی را داریم که معنی آنچه انجام می‌دهیم و آنچه تجربه می‌کنیم، یا حداقل آنچه که در جایگاه خودمان در یک موقعیت رنج‌آور و تغییرناپذیر با آن روبرو می‌شویم، بیابیم.

 

ویکتور فرانکل در عرصه آگاهی و روان، خالق روشی شد که برخی آن را «مکتب سوم روان درمانی وین » نام نهاده اند. او همچون سقراط یونانی، برخلاف او در دیالکتیک مفهوم، به سطوح روان افراد توجه می کرد و از بیمارانی که مشکلات و دردهای خود را با او در میان می نهادند، می پرسید: «چرا خودتان را نمی کشید» و از طریق پاسخ ها به درمان آن ها کمک می کرد. او شخصی را که عشق به فرزند پای بند می کرد، و شخصی دیگر را که موقعیتی را از دست داده و دیگرانی را که در متن حوادث دچار بحران شده اند، بستری از معنا و مسئولیت و هدف قرار می داد. او این شیوه را لوگرتراپی (معنادرمانی) نام نهاده است.

 

معرفی پروتكل درمان گروهی معنادرمانی

پروتكل درمان گروهی معنادرمانی در 12 جلسه تدوین شده است كه به شرح اهداف و فرایند درمان میپردازد.

تعداد صفحات : 12

فرمت فایل : WORD

علمی پژوهشی