پروتکل زوج درمانی گروهی به شیوه ی گلاسر

تاریخ ایجاد :

گلاسر,زوج درمانی گلاسر,زوج درمانی گروهی,زوج درمانی,پروتکل زوج درمانی,پروتکل زوج درمانی گروهی
گلاسر,زوج درمانی گلاسر,زوج درمانی گروهی,زوج درمانی,پروتکل زوج درمانی,پروتکل زوج درمانی گروهی

📄 فرمت فایل : PDF

📝 تعداد جلسات : 7

📖 تعداد صفحات : 14

 

25,000 تومان

 

 زوج درمانی گروهی به شیوه ی گلاسر 

تعداد جلسات : 7

روش کار در نخستین جلسه ی مشاوره :

ابتدا در اتاق مشاوره از زوجین دعوت می شود تا در جلسه ی مشاوره حضور یابند.آنها را با روی گشاده و برخورد خوب و مناسب می پذیریم.جهت برقراری فضای گرم و صمیمانه بین مشاور و مراجع،اندکی با آنها راجع به موضوعات فرعی صحبت می شود.به عنوان مشاور،معارفه ی مختصری از خود به عمل می آوریم،خودمان را معرفی می کنیم و زوجین را هم تشویق می کنیم تا خود را معرفی نمایند و از هر یک می خواهیم دلیل حضور خود را در جلسه ی مشاوره به طور مختصر بیان کنند.زمانی که زوجین صحبت می کنند،مشاور سعی می کند با چهره ی گشاده و گوش دادن عمیق،رابطه ای گرم و عمیق با زوجها برقرار سازد و فضای گرم به وجود آمده را در طول جلسات مشاوره حفظ نماید.

فهرست :

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم

فصل ششم

فصل هفتم