پروتکل زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد

تاریخ ایجاد :

اکت,پروتکل درمانی,پروتکل زوج درمانی,پروتکل خانواده درمانی,درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد,زوج درمانی,زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد

📄 فرمت فایل : WORD

📖 تعداد صفحات : 13

🌎 منبع : دارد

14000 تومان

11,000 تومان

 

یکی از رویکردهای مهم در زمینه زوج درمانی، رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد میباشد. در ACT هدف اصلی ایجاد انعطاف‌پذیری روانی است، یعنی ایجاد توانایی انتخاب عملی در بین گزینه‌های مختلف که متناسب­تر باشد، نه اینکه عملی صرفاً جهت اجتناب از افکار، احساسات، خاطره‌ها یا تمایلات آشفته ساز انجام یا در حقیقت به فرد تحمیل شود.

 

در این درمان ابتدا سعی می‌شود پذیرش روانی فرد در مورد تجارب ذهنی (افکار، احساسات و...) افزایش یابد و متقابلاً اعمال کنترلی ناموثر کاهش یابد. به بیمار آموخته می‌شود که هرگونه عملی جهت اجتناب یا کنترل این تجارب ذهنی ناخواسته بی‌اثر است یا اثر معکوس دارد و موجب تشدید آن‌ها می‌شود و باید این تجارب را بدون هیچ‌گونه واکنش درونی یا بیرونی جهت حذف آن‌ها، به‌طور کامل پذیرفت. در قدم دوم بر آگاهی روانی فرد در لحظه حال افزوده می‌شود، یعنی فرد از تمام حالات روانی، افکار و رفتار خود در لحظه حال آگاهی می‌یابد. در مرحله سوم به فرد آموخته می‌شود که خود را از تجارب رها کند. چهارم، تلاش برای کاهش تمرکز مفرط بر خودتجسمی یا داستان شخصی (مانند قربانی بودن) که فرد برای خود در ذهنش ساخته است. پنجم، کمک به فرد تا اینکه ارزش‌های شخصی اصلی خود را بشناسد و به‌طور واضح مشخص سازد و آن‌ها را به اهداف رفتاری خاص تبدیل کند (روشن‌سازی ارزش‌ها). درنهایت، ایجاد انگیزه جهت عمل متعهدانه یعنی فعالیت معطوف به اهداف و ارزش‌های مشخص شده به همراه پذیرش تجارب ذهنی. این تجارب ذهنی می‌توانند افکار افسرده کننده، وسواسی، افکار مرتبط به حوادث (تروما) هراس‌ها و یا اضطراب‌های اجتماعی و...باشند.

 

جلسات آموزشی :

جلسه اول: خوش آمد گویی به بیماران، معرفی درمانگر، معرفی اعضا، معرفی اختلال وسواس فکری وعملی و بررسی تأثیر این اختلال بر روی زندگی و رابطه زناشویی، بیان استعاره سرماخوردگی جهت معرفی ویژگی‌های رفتار مؤثر، معرفی ذهن و تولیدات ذهنی، اشاره ای مختصر بر ارزش‌ها و تکنیک‌های پذیرش و گسلش، ارائه تکلیف

جلسه دوم: بیان هدف تشکیل جلسات زوجی، معرفی و توضیح انواع زندگی زناشویی، معرفی کلمه"امتحان" به عنوان فرمول عشق، توضیح "اخلاص" به عنوان اولین فرمول عشق (معرفی ارزش‌ها، ذهن و تکنیک‌های پذیرش و گسلش)، ارائه تکلیف

جلسه سوم: بررسی تکلیف و مرور جلسه قبل، معرفی "تعادل"به عنوان سومین مؤلفه جهت توضیح ارزش‌های زندگی با استفاده از استعاره "ظرف زندگی"، ارائه تکلیف

جلسه چهارم: بررسی تکلیف و مرور جلسه قبل، معرفی "تعادل"به عنوان سومین مؤلفه جهت توضیح ارزش‌های زندگی با استفاده از استعاره "ظرف زندگی"، ارائه تکلی

جلسه پنجم:  بررسی تکلیف و مرور مطالب جلسه قبل، ارائه سایر مؤلفه‌های زندگی عاشقانه: حضور (ذهن آگاهی)، اختیار (حق انتخاب)، نظارت (تعهد)، جمع بندی جلسات.

 

پروتکل زوج درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش در 5 جلسه گروهی تدوین شده است .