پروتکل زوج درمانی شناختی رفتاری

تاریخ ایجاد :

پروتکل درمانی,پروتکل زوج درمانی,زوج درمانی, پروتکل زوج درمانی شناختی رفتاری,شناختی رفتاری

📄 فرمت فایل : WORD

📖 تعداد صفحات : 16

🌎 منبع : دارد

25000 تومان

20,000 تومان

 

زوج درمانی از درمان فردی سخت تر است. کار سخت در زوج درمانی اداره کردن زوج ها در جلسه است. مثلا زوجی که با فحش وارد اتاق مشاوره می شوند، شما باید به عنوان مشاور اول باید بتوانید جلسه را آرام کنید.

 

در زوج درمانی مانند همه مشاوره های دیگر ما از سطح به عمق حرکت می کنیم. ما جمله معروفی داریم و اینکه درمان­های خیلی عمیق برای مشکلات عمیق و درمانهای سطحی برای مشکلات سطحی می باشد. یعنی اگر شما بتوانید مراجع را با دو مهارت گوش دادن فعال و توصیه درمان کنید نیازی نیست که از گذشته اش و از بچگی اش بپرسید.

 

متاسفانه درمانگران تازه کار به دو چیز خیلی علاقه دارند: اول الزام به راهکار دادن دارند یعنی فکر می کنند اگر به مراجع راهکار ندهند یعنی چیزی بلد نیستند. بخاطر همین در همان ده دقیقه اول به دنبال این هستند که زود راهکار بدهند.

دوم علاقه به ریشه ای دانستن و روانکاوانه دانستن مشکلات می باشد. مثلا سریع می پرسند که گذشته تون چطور بوده است یا خانواده تان چطور بوده است. رفتن به مشکلات گذشته آن هم بدون مهارت و تبحر فقط حال آدمها را بد می کند.

 

مطالب آموزشی پروتکل زوج درمانی شناختی رفتاری :

قسمت اول: سلسله مراتب سطوح مداخله

مرحله اول: آموزش ارتباط

مرحله دوم: تحریک بحث ها

آموزش مهارت های ارتباطی

قسمت دوم: تبدیل شکایت به درخواست

قسمت سوم: پرهیز از ذهن خوانی

قسمت چهارم: ساده کردن درخواست

قسمت پنجم: دادن تکلیف برای تمرین کردن ارتباط