پروتکل زوج درمانی رفتاری تلفیقی مبتنی بر پذیرش و تعهد

تاریخ ایجاد :

پروتکل زوج درمانی,زوج درمانی,زوج درمانی رفتاری تلفیقی,زوج درمانی اکت,زوج درمانی به شیوه تعهد و پذیرش,پروتکل زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد
پروتکل زوج درمانی,زوج درمانی,زوج درمانی رفتاری تلفیقی,زوج درمانی اکت,زوج درمانی به شیوه تعهد و پذیرش,پروتکل زوج درمانی مبتنی بر پذیرش و تعهد

📄 فرمت فایل : PDF

📥 حجم فایل : 1.50 مگابایت

📄 تعداد فایل : 2

📖 تعداد صفحات : 13 - 50

🎓 تعداد جلسات : 5

✔ منبع : دارد

48000 تومان

40,000 تومان

 

پروتکل زوج درمانی رفتاری تلفیقی یک رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد برای بهبود عملکرد رابطه

مگان ام. مک گین، لیزا ای. بنسون و اندرو کریستنسن

زوج درمانی رفتاری تلفیقی (IBCT) به بررسی پریشانی های رابطه زوجین با پرورش پذیرش و تغییر رفتار هر یک از طرفین می پردازد. زوج درمانی رفتاری تلفیقی (IBCT) که در اوایل قرن 1990 توسط نیل جاکوبسن و اندر کریستنسن مطرح شده است،خصوصیات مداخلات اولین و سومین "موج" رفتار درمانی را با هم ترکیب می کند.

در حالی که IBCT شامل برخی از تکنیک هایی است که به طور مستقیم در تغییر رفتار یک شریک ارزیابی می شود که نسبت به طرف مقابل خود ناراحت اس، آن در درجه اول برای افزایش توانایی افراد برای همدردی با شرکای خود تلاش می کند و به یک روش مورد پذیرش تر پاسخ می دهد. ....

تعداد جلسات پروتکل : 5