پروتکل روش های حل تعارض

تاریخ ایجاد :

حل تعارض, روش های حل تعارض,پروتکل حل تعارض,پروتکل درمانی,پروتکل های روانشناسی,پروتکل درمان فردی حل تعارض

📄 فرمت فایل : WORD

📖 تعداد صفحات : 13

🌎 منبع : دارد

18000 تومان

16,000 تومان

 

تعارض بخش طبیعی و حتی سالم روابط است. با توجه به اینکه تعارض اجتناب ناپذیر است، تلاش برای یادگیری نحوه برخورد با تعارض به شیوه سالم بسیار مهم است. تعارض های حل نشده می تواند به رابطه آسیب بزند ولی حل موفقیت آمیز تعارض فرصتی است برای رشد و تقویت بین افراد.

 

تعارض اجتناب ناپذیر است زیرا ذهنیت و افکار ما با یکدیگر متفاوت است و ما با کسانی که مطابق با استانداردهای ما عمل نمی کنند دچار تعارض می شویم.  ما با شیوه هایی مانند مذاکره، مصالحه، امتیازدادن تعارض را حل می کنیم که هر شیوه تبعاتی دارد و پیامدهای حل تعراض مهم است.

 

روشهای حل تعارض برمیزان رضایت ما از رابطه تاثیر می گذارد، به مصالحه، سازش و تایید مهم نیازهای هر کدام از طرفین منجر می شود، روش های منفی حل تعارض از ایجاد شرم و ترس برای وادار کردن فرد مقابل برای پذیرش خواسته یک طرف استفاده می شود.

 

فهرست پروتکل روش های حل تعارض :

ریشه­ های تعارض

پاسخ به تعارض

کار عملی: تهیه فهرستی از پاسخ به تعارض

پیامدهای روش­های حل تعارض

روش­های حل تعارض

سبک­ های حل تعارض

برگه ثبت تعارض: کار عملی

نگرش بنیادی حل تعارض

اصول اساسی حل تعارض

کار عملی: شناسایی توانایی اساسی برای حل تعارض

قواعد حل اختلاف

مهارت مقابله با تعارض

مدل مقابله با تعارض در روابط صمیمانه

بهترین ارتباط موثر

تمرین مذاکره