پروتکل درمان بی اعتمادی و بدرفتاری

تاریخ ایجاد :

پروتکل درمانی,پروتکل بدرفتاری,پروتکل بی اعتمادی,پروتکل درمان بی اعتمادی,آموزش درمان بی اعتمادی و بدرفتاری,بی اعتمادی و بدرفتاری,پرسشنامه ی بی اعتمادی و بدرفتاری

📄 فرمت فایل : WORD

📝 تعداد جلسات : 10

📖 تعداد صفحات : 12

🌎 منبع : دارد

27000 تومان

25,000 تومان

 

پروتکل درمان بی اعتمادی و بدرفتاری توسط جفری یانگ

افرادی که دارای طرحواره بی اعتمادی بدرفتاری هستند دائماً در حال ارزیابی وفاداری اطرافیان خود بوده و شخصیتی پارانوئیدی دارند. یعنی سوء ظن، بدبینی، شک و تردید جزء جدایی ناپذیر ارتباطات آنها می باشد. البته در فرایند طرحواره درمانی به کرات دیده می شود افرادی که راهکار مقابله ای خود را تسلیم انتخاب می‌کنند، جایگاه قربانی دارند و به قول معروف از آن طرف بوم افتاده اند. به عبارت دیگر نه تنها شک و بدبینی را نشان نمی دهند، بلکه فضا را برای سوءاستفاده شدن آماده کرده‌اند.

 

مشخصات پروتکل درمان بی اعتمادی و بدرفتاری :

این پکیج آموزشی درمانی توسط جفری یانگ (ترجمه فارسی) در ۱۰ جلسه تدوین شده است. این پکیج آموزشی شامل موارد زیر است:

۱- تجارب منجر به شکل ­گیری بی اعتمادی

۲- ریشه‌های تحولی تله زندگی بی اعتمادی و بدرفتاری

3- نشانه‌های خطر در روابط بین فردی

۴- نشانه‌های تله زندگی بی اعتمادی و بدرفتاری در روابط بین فردی

۵- مراحل تغییر تله زندگی بی اعتمادی و بدرفتاری

۶- و پرسشنامه ی بی اعتمادی و بد رفتاری