پروتکل درمان اطاعت اجباری

تاریخ ایجاد :

اطاعت,اطاعت اجباری,درمان اطاعت اجباری

📄 فرمت فایل : WORD

📖 تعداد صفحات : 14

🌎 منبع : دارد

16000 تومان

12,000 تومان

 

پروتکل درمان اطاعت اجباری "مجبورم همیشه از خواسته های دیگران تبعیت کنم".

بخش اعظمی از تجربه شما در دنیا، پیرامون مسئله "کنترل" می چرخد .دیگران شما را کنترل می کنند و شما هم متقابلا آنها را کنترل می کنید.شما اعتقاد راسخ و تزلزل ناپذیر دارید که باید همه از شما راضی باشند. شما باید رضایت والدین ، برادر، خواهر ، فرزندان، همسر ، رئیس ، همکاران و حتی غریبه ها را به دست بیاورید. به احتمال قریب به یقین ، تنها کسی که شما اصلا به فکر رضایت او نیستید ، خودتان هستید. خواسته های خودتان را نادیده می گیرید تا تن به خواسته های دیگران بدهید.

 

افرادی که در دام این تله زندگی افتاده اند، بسیار منفعل و دست به عصا عمل می کنند و به همین دلیل در روند زندگی خود هیچ نقشی ندارند.به عبارتی، زندگی بر این گونه افراد تحمیل می شود. احتمالا فکر می کنید از آن دسته افراد خوش برخورد و خوش مشرب هستید، اما ممکن است این گونه نباشد. از آنجایی که سخت طالب نظر مثبت دیگران هستید و به هر قیمتی که شده از مشاجره طفره می روید(تعارض گریز)، پس طبیعتا زود با دیگران به تفاهم می رسید و رابطه برقرار می کنید خودتان را بیشتر فردی کم تعارض می شناسید و توانایی سازگاری تان بالاست. این را نقطه قوتی به شما می آورید، اما اکثر این مزیت ها در رابطه با اطرافیان، پیامدهای ناخوشایندی به دنبال دارند:"نمی توانید در مقابل افراد پر توقع و خودخواه بایستید ، بار مسئولیت ها در محیط کار بر روی دوش شما می افتد و نمی توانید از دیگران تقاضای کمک کنید.

اطاعت باعث کاهش عزت نفس شما می شود .احساس می کنید حق شما پایمال می شود و دیگران به شما اجحاف می کنند. همه حق دارند به جز شما.

 

ما در تجارب بالینی خودمان به این نتیجه رسیدیم که به دو دلیل افراد اجازه می دهند که اختیار زندگی شان را دیگران در دست بگیرند. دلیل اول این است که با این کار شر احساس گناه را از سر خودشان کم می کنند. این افراد چون طاقت ناراحتی و رنج دیگران را ندارند، بنابراین رو به اطاعت از خواسته های دیگران می آورند.

دلیل دوم این است که این افراد چون از طرد شدن ، رهاشدگی و انتقام می ترسند ،اختیار زندگی خود را به دیگران می سپارند.

 

انواع اطاعت از دیگران :

1-ایثارگری (اطاعت به دلیل گریز از احساس گناه ).

2-فرمانبرداری (اطاعت به دلیل ترس).

 

 

فهرست مطالب

پرسشنامه اطاعت اجباری

تجارب منجر به شکل گیری اطاعت

ریشه تحولی بروز اطاعت اجباری

مشکلات اجادی اطاعت در شغل، و زندگی زناشویی

مراحل تغییر مشکل اطاعت