پروتکل درمانی وسواس با رویکرد رفتار درمانی شناختی (CBT)

تاریخ ایجاد :

وسواس,وسواس فکری,وسواس فکری عملی,پروتکل درمانی وسواس,پروتکل درمانی وسواس فکری,پروتکل درمانی وسواس فکری عملی با رویکرید CBT,رویکرد شناختی رفتاری

📄 فرمت فایل : WORD

📝 تعداد جلسات : 7

📖 تعداد صفحات : 20

🌎 منبع : دارد

80000 تومان

75,000 تومان

 

ویژگی اصلی اختلال وسواس بی اختیاری OCD وجود وسواس های فكری یا عملی یا هردو آنهاست تشخیص OCD به ظاهر كاری آسان و ساده به نظر می آید. با این حال،تشخیص OCD ممكن است كار چالش انگیز و سختی باشد،زیرا بعضی از ویژگی های آن با ویژگی های دیگر اختلالها همپوشی دارد،ازجمله با اختلال هایی مانند تیك ،اختلال های كنترل تكانه،اختلال شخصیت وسواسی ،اختلال جسمانی شكل ،اختلال اضطراب فراگیر ،هراس ها اختلال های خوردن،اختلا ل های روان پریشی وافسردگی .

 

تعریف OCD :

تعریفی که در DSM-IV-TR برای وسواس فکری ارائه شده است عبارتست از فکر،تصور یا تکانه تکراری که حالتی مزاحم،نامناسب یا ناراحت کننده داشته باشد و فرد سعی کند آنرا از طریق افکار یا اعمال دیگری (مانند یک تکانه) فراموش کرده،واپس بزند یا خنثی کند . براساس ملاک های تشخیص رسمی،افکار وسواسی نگرانی ها و ناراحتی های افراطی در زمینه مسائل و مشکلات زندگی نیستند و فرد باید بداند که این افکار،تصورات یا تکانه ها محصول و زاییده ذهن خودش است .

 

پروتکل زوج درمانی مبتنی بر تعهد و پذیرش در 7 جلسه گروهی تدوین شده است. که به طور خلاصه مباحث هر جلسه در زیر ذکر شده است:

 

معرفی پروتکل درمانی وسواس با رویکرد رفتار درمانی شناختی (CBt)

جلسه اول: گرفتن شرح حال-مقیاس وسواس فکری –عملی ییل –براون (YBOCS)

جلسه دوم: تعریف کلمات کلیدی: اختلال وسواس بی اختیاری –وسواس های فکری-وسواس های فکری –وسواس های عملی -نشخوارهای شناختی-تعریف مدل های شناختی

جلسه سوم: ارایه ی تعریف دیالکتیک، اصول و راه های تفکر و عمل به شیوه ی دیالکتیکی و پس از آن آشنایی با مفهوم هوشیاری فراگیر و سه حالت ذهنی (ذهن منطقی، ذهن هیجانی و ذهن خردگرا).

جلسه چهارم: آموزش مهارتها در DBT، انجام تمرین

جلسه پنجم: معرفی مواجهه و پیشگیری از وسواس های فکری، انجام تمرین، اصلاح شناختی

جلسه ششم: تمرین مواجهه و تمرین های مهارتهای DBT

جلسه هفتم: تکنیک های بازسازی شناختی

 

مخاطبین : روانشناسان و مشاوران، دانشجویان روانشناسی, درمانگران