پروتکل خانواده درمانی

تاریخ ایجاد :

پروتکل درمانی,خانواده درمانی,پروتکل درمانی خانواده درمانی
پروتکل درمانی,خانواده درمانی,پروتکل درمانی خانواده درمانی

📄 فرمت فایل : PDF

📖 تعداد صفحات : 108

📥 حجم فایل : 1 مگابایت

 

35,000 تومان

 

 خانواده درمانی 

خانواده ها معمولاً یکی از اعضاء خود را به عنوان عامل مشکل ساز شناسایی می کنند. به زعم آنان علت اصلی بروز مشکل در جمع خانواده پاتولوژی (ناراحتی) درونی آن فرد خاص است و لذا از درمانگر توقع دارند حواس خود را بر او متمرکز کرده، درصدد تغییر وی برآید. حال آنکه به رغم خانواده درمانگر، بیمار معلوم، فقط حامل نشانه مرضی است و در واقع علت اصلی بروز مشکل، وجود مرواده های ناکارساز خانواده می باشد، بنابراین روند درمان، تغییر دادن مراوده های ناکارساز است. نوسان باید چنان تشدید شود که بتواند سیستم خانواده را به سمت پیچیده تر شدن شکل آن سوق دهد - طوری که این سازمان بتواند خود را با شرایط موجودِ خانواده بهتر وفق دهد.

 

فهرست :

فصل اول :

ارتباط

درمان

نوع و کیفیت به کارگیری آموزش ارتباط

 

فصل دوم :

تکنیک ارزشیابی زوجین

جلسات درمان

 

فصل سوم :

دینامیسم گروه در خانواده درمانی

شروع جلسات خانواده درمانی برای بحث دینامیسم گروه

وظیفه افراد مداخله گر

سوال ها

 

فصل چهارم :

عشق

 

فصل پنجم :

نکاتی که درمانگر در روند درمان باید به آنها توجه کند و نحوه ی مداخلات درمانگر

 

فصل ششم :

ارزیابی خانوده

 

فصل هفتم :

اسطوره ها

انواع اسطوره ها

 

فصل هشتم :

هدف از کاربرد تکنیکهای درمانی از نظر مکتب خانواده درمانی

 

فصل نهم :

مکاتب روان شناسی و خانواده درمانی

 

فصل دهم :

جدایی زن و مرد

 

فصل یازدهم :

مثلث سازی

توصیه ها و مدیریت درمان مثلث سازی

نکاتی که درمانر باید به عنوان علائم مثلث سازی به آنها توجه کند

 

فصل دوازدهم :

ارزیابی خانواده

هرم قدرت

گفت و گوی مراجع و مشاور

منابع  ماخذ