پروتکل برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی

تاریخ ایجاد :

ذهن آگاهی, پروتکل ذهن آگاهی, پروتکل درمان استرس, پروتکل کاهش استرس مبتنی بر ذهن اگاهی

📄 فرمت فایل : WORD

📝 تعداد جلسات : 8

📖 تعداد صفحات : 12

🌎 منبع : دارد

 

20,000 تومان

 

توجه : این پروتكل به صورت خلاصه می باشد. جهت تهیه پروتكل کامل ذهن آگاهی به صفحه زیر بروید.

پروتکل شناخت - رفتار درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی

 

ذهن آگاهی روشی مدرن برای فرار از خیالات و زندگی در زمان حال است. شکلی متفاوت از نگاه به زمان حال و حضور دائم در الان.

ذهن آگاهی یا کنترل ذهنی یک ترفند برای رسیدن به آرامش و نشاط فکری است که باعث می شود روند زندگی افراد منظم تر و با کیفیت تر استمرار یابد و در شرایط مختلف انسان تصمیم های درست و منطقی اتخاذ نماید.

 

مایندفولنس ( mindfulness ) چیست؟

(mindfulness) اصطلاحی در روان‌شناسی و خودشناسی است به معنی توجه کردنِ عمدی و تمرکزی پذیرا و بدون قضاوت ، به رخدادن افکار ، هیجانات و احساسات در زمان حال .

فنون ذهن آگاهی منجر به بهبود کیفیت زندگی و استفاده از مهارت‌های مقابله‌ای کارآمد، کاهش افسردگی و خشم گردیده است. در این سبک، اصول ذهن آگاهی برای بهبود بهزیستی هیجانی و سلامت روان ادغام می‌سازد.

 

بر اساس برنامه کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی که توسط جان کبات ـ زین تدوین گردید، هدف اصلی برنامه ذهن آگاهی کمک به افراد است تا روابط خود با تفکرات، احساسات، و احساس بدنی خود اصلاح نماید. ذهن آگاهی به عنوان فرایند توجه کردن به تجارب لحظه به لحظه و همچنین به عنوان ترکیب خودتنظیمی توجه با نگرش کنجکاوانه، پذیرا بودن، و پذیرش تجارب فرد توصیف شده است. ظرفیت برانگیختن ذهن آگاهی با استفاده از فنون متعدد مراقبه گسترش یافته است که دراصل از تدابیر معنوی بودائی ریشه گرفته است. با این وجود، توصیف‌های کلی ذهن آگاهی از پژوهشگری به پژوهشگر دیگر متفاوت است و هیچ توافقی در مورد تعریف اجزا یا فرایندهای ذهن آگاهی وجود ندارد. رویکردهای ذهن آگاهی فنون آرام سازی یا فنون کنترل خلق شناخته نمی‌شوند، و همین که فرد در ذهن آگاهی آموزش دید، می‌تواند آن را در طی انواع فعالیت‌ها بکار گیرد. ذهن آگاهی باعث می‌شود هر فعالیتی که فرد در آن درگیر است به چشم انداز وسیعی در فهم وجود خودش منجر شود. در حالت ذهن آگاهی تفکرات و احساسات به اندازه موضوعات هشیاری حسی، و همچنین بدون واکنش نشان دادن به آنها به شیوه‌های خودکار و عادتی، مشاهده می‌شوند. بنابراین، ذهن آگاهی افراد را قادر می‌سازد به موقعیت‌ها با تفکر پاسخ دهند و تکانشی عمل نکنند.

 

آموزش ذهن آگاهی منجر به افزایش آگاهی فراشناختی و کاهش نشخوار فکری و افکار منفی می‌گردد. افزایش آگاهی فراشناختی فرض می‌شود که منجر به کاهش نشخوار که فرایند تکرار افکار منفی است می‌گردد، در نتیجه فاجعه انگاری، نشخوار فکری و سایر نشانه‌ها از جمله استرس و مهارت‌های مقابله‌ای ناکارآمد و منفعلانه نیز کاهش می‌یابد.

 

ذهن آگاهی منجر به کاهش فراوانی افکار خودکار منفی و افزایش توانایی برای بیرون راندن آن افکار و نهایتاً بهزیستی روان شناختی شده است. ذهن آگاهی با درجات بالایی از رضایت از زندگی، موافق بودن. عزت نفس، خوشبینی، کیفیت زندگی، عاطفه خوشایند همراه است. شواهد بیان می‌کند که ذهن آگاهی با شاخص‌های سلامت روان چون سطوح بالای عاطفه مثبت، سر زندگی و تنظیم هیجانی سازگارانه و سطوح پائین تر عاطفه منفی و علائم درمان شناختی وجود دارد.

پروتکل کاهش استرس مبتنی بر ذهن آگاهی در 8 جلسه تنظیم شده است و جهت کاهش و درمان استرس مورد استفاده قرار می­گیرد.

 

توجه : این پروتكل به صورت خلاصه می باشد. جهت تهیه پروتكل جامع ذهن آگاهی به مطلب زیر بروید.

 

پروتکل شناخت - رفتار درمانی مبتنی بر ذهن آگاهی