پروتکل آموزش گروهی ابراز وجود (جرات مندی)

تاریخ ایجاد :

پروتکل ابراز وجود,ابراز وجود,جرات مندی,جرات ورزی,پروتکل جرات مندی,پروتکل جرات ورزی,self-assertiveness,خود ابرازی,مهارتهای ارتباطی,پروتکل آموزش جراتمندی یا ابراز وجود,کارگاه آموزشی ابراز وجود یا جرات مندی

📄 فرمت فایل : WORD

📝 تعداد جلسات : -

📖 تعداد صفحات : 14

🌎 منبع : دارد

30000 تومان

28,000 تومان

 

ابراز وجود یا جرات مندی یا جرات ورزی یا خود ابرازی از جمله معادل‌های مفهوم Self-Assertiveness هستند. این مهارت در فهرست مهارتهای ارتباطی، یکی از مهارتهای کلیدی محسوب می‌شود.

ابراز وجود کردن یعنی احترام گذاشتن به خواسته ها، نیازها و ارزش های خود. ابراز وجود کردن و قاطعیت نشان دادن هرگز به معنای مشاجره و ستیزه جویی و پرخاشگریهای بی مورد نیست. بدین معنا نیست که به حق و حقوقم اشاره کنم و به حق و حقوق دیگران بی تفاوت باشم. به جای آن ابراز وجود کردن به معنای حق خود را ستاندن، حرف خود را زدن و در نهایت به معنای خود بودن است. بدین معناست که به خود، به عنوان یک انسان احترام بگذاریم.

 

اهداف آموزشی پروتکل آموزش گروهی ابراز وجود (جرات مندی) :

1- آشنایی با مولفه های اساسی رفتار جراتمندانه

2- شناخت حقوق اولیه خود: خیلی رفتارهای دیگر را با نام جرات مندی نشان می دهند. اما اساس جراتمندی شناخت حقوق خود است. در واقع جرات مندی مهارت دفاع از حقوق خود است .کسی که حق خود را نمی شناسد از چه چیزی می خواهد دفاع کند؟

3- تشخیص تفاوت بین جراتمندی، پرخاشگری و انفعال

4- آشنایی با مزایا و معایب احتمالی رفتار جراتمندانه

5- شناخت موانع رفتار جراتمندی: چه چیزی نمی گذارد که ما جرات مندانه رفتار کنیم ؟ نبود فرهنگ یا مهارت چه تاثیری دارد؟

6- کسب مهارتهای کلامی و غیر کلامی جراتمندی

7- توانایی در رفتار جراتمندانه به هنگام مواجهه با فشار همسالان: برای رسیدن به خواسته اش از هر ابزاری استفاده می کند. با القای گناه می خواهد کار خودش را راه بیندازد. در برخورد با این جور آدمها چه کار کنیم؟ آیا تسلیم شویم؟

8- استفاده از جراتمندی در موقعیت های آسیب رسان

 

نكته: این پروتكل به روش شناختی رفتاری است و برای همه گروه های سنی قابل اجراست و تعداد جلسات آموزشی وابسته به آموزشگر و توان یادگیری اعضای گروه میباشد.